Vetokoukku ja perävaunu

Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin*

Päivitetty 1/21/2020

Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin*

Suosittelemme Volvon kehittämien polkupyöränpitimien käyttämistä.

Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden. Volvon polkupyöränpitimet voidaan ostaa valtuutetulta Volvon jälleenmyyjältä.

Noudattakaa huolellisesti polkupyöränpitimen mukana tulevia ohjeita.

 • Polkupyöränpidin ja kuorma saavat painaa korkeintaan 75 kg (165 paunaa).
 • Polkupyöränpitimessä voidaan kuljettaa enintään kolmea polkupyörää.

Varoitus

Pyöränpitimen virheellinen käyttö voi vaurioittaa vetokoukkua ja autoa.

Pyöränpidin voi irrota vetokoukusta, jos se

 • on asennettu virheellisesti vetokoukun kuulaan
 • on ylikuormitettu, katsokaa enimmäiskantokyky pyöränpitimen ohjeista
 • sitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin pyörien kuljettamiseen.

Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin esimerkiksi seuraavista syistä:

 • kasvanut paino
 • huonompi kiihtyvyys
 • pienempi maavara
 • muuttunut jarrutusteho.

Suosituksia pyörien lastaamiselle polkupyöränpitimeen

Mitä suurempi etäisyys kuorman painopisteen ja vetokuulan välillä on, sitä suurempi kuormitus vetokoukkuun kohdistuu.

Noudattakaa lastatessanne seuraavia suosituksia:

 • Sijoittakaa painavin polkupyörä lähimmäksi autoa.
 • Pitäkää kuorma symmetrisenä ja mahdollisimman lähellä auton keskikohtaa esimerkiksi sijoittamalla polkupyörät limittäin jos lastattavia pyöriä on useita.
 • Poistakaa kuljetettavista pyöristä irtoesineet, esim. pyöräkori, akku, lastenistuin. Tämä vähentää vetokoukun ja polkupyöränpitimen kuormitusta sekä pienentää ilmanvastusta ja siten myös polttoaineenkulutusta.
 • Älkää käyttäkö polkupyörien päällä suojapeitettä. Se voi vaikuttaa auton käsittelyä, huonontaa näkyvyyttä ja kasvattaa polttoaineenkulutusta. Se lisää myös vetokoukkuun kohdistuvaa kuormitusta.

Oliko tästä apua?