Liikenneinformaatio

Reitin liikennehäiriöiden näyttäminen

Päivitetty 1/21/2020

Reitin liikennehäiriöiden näyttäminen

Kun navigointijärjestelmään on annettu määränpää, voidaan näyttää luettelo reitin varrella olevista liikennehäiriöistä*.

Kun näytössä on kartta, laajentakaa työkalukenttä vasemmalla puolella alaspäin osoittavalla nuolella ja sitten kolmella pisteellä.

P5-1717-Navigation, ahead symbol

Painakaa painiketta Edessä.

Painakaa painiketta Liikenne. Liikenne-painike on harmaa, jos reitillä ei ole mitään liikennetapahtumia.

Reitin varrella tietyllä etäisyydellä olevat mahdolliset liikennetapahtumat näytetään.

Jos haluatte lisätietoja liikennehäiriöstä, avatkaa tietokortti painamalla riviä. Valitkaa jokin infokortin vaihtoehdoista ja noudattakaa ohjeita.

Painakaa Vältä välttääksenne liikennehäiriön.

Reitti lasketaan uudelleen ja opastus tapahtuu vaihtoehtoisen reitin kautta.


Oliko tästä apua?