Akku

Käynnistysakku

Päivitetty 1/21/2020

Käynnistysakku

Käynnistysakkua käytetään sähköjärjestelmän käynnistämiseen ja auton sähkövarusteiden käyttämiseen. Polttomoottoria käynnistettäessä käytetään hybridiakkua.

Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja käyttää alustaa ja moottorin runkoa johtimina.

Käynnistysakku on 12 V:n AGM-akku (Absorbed Glass Mat), joka on mitoitettu regeneratiivisen latauksen mukaan sekä tukemaan auton eri järjestelmien toimintaa.

Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.

  • Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin käydessä.
  • Tarkistakaa, että akun kaapelit on liitetty oikein ja kiristetty asianmukaisesti.

Varoitus

  • Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Käynnistyskaapelin väärän kytkemisen aikana syntynyt kipinä voi riittää akun räjähtämiseen.
  • Älkää yhdistäkö käynnistyskaapeleita mihinkään polttoainejärjestelmän komponenttiin tai mihinkään liikkuvaan osaan. Olkaa varovainen lämpimien moottorin osien kanssa.
  • Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
  • Huuhdelkaa runsaalla määrällä vettä, jos rikkihappoa pääsee silmiin, iholle tai vaatteisiin. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
  • Älkää koskaan tupakoiko akun lähellä.

Käynnistysakun kestoikä ja kapasiteetti

Käynnistysakun käyttöikään vaikuttaa monta tekijää, mm. käynnistysten määrä, tyhjäksi purkautumiset, ajotapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms. Akun käynnistyskyky alenee asteittain ajan myötä ja siksi akkua on ladattava, jos autoa ei käytetä pitkähköön aikaan tai jos autolla ajetaan vain lyhyitä matkoja. Myös hyvin kylmä lämpötila heikentää käynnistyskykyä. Jos käynnistysakku tyhjenee monta kertaa, se vaikuttaa akun käyttöikään heikentävästi.

Jotta käynnistysakku pysyisi hyvässä kunnossa, suositus on vähintään 15 minuutin ajo viikossa tai automaattisella ylläpitolataustoiminnolla varustetun akkulaturin kytkeminen käynnistysakkuun. Pisin käyttöikä on käynnistysakulla, joka pysyy tasaisesti täyteen ladattuna.

Sijainti

P5-1617-V90 Starter battery location

Käynnistysakku on sijoitettu kuormatilaan.

Varoitus

Jos käynnistysakku on kytketty irti, automaattinen avaus- ja sulkemistoiminto on palautettava alkutilaan, jotta se toimii oikein. Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.

Tärkeää

Tietyissä malleissa akku on kiinnitetty kiristyspannalla. Katsokaa, että kiristyspanta on aina kunnolla kiristetty.

Käynnistysakun erittelyt

Akkutyyppi

H8 AGM

Jännite (V)

12

KylmäkäynnistystehoEN-normin mukaisesti. - CCACold Cranking Amperes. (A)

850

Koko, P x L x K

353 × 175 × 190 mm (13,9 × 6,9 × 7,5 tuumaa)

Kapasiteetti (Ah)

95

Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon teknisen palvelun annetaan vaihtaa akut.

Tärkeää

Jos akku vaihdetaan, muistakaa vaihtaa se samankokoiseen, saman kylmäkäynnistyskyvyn omaavaan ja alkuperäisen akun tyyppiseen akkuun (katsokaa akussa olevaa tarraa).


Oliko tästä apua?