Nesteet ja voiteluaineet

Huuhteluneste - täyttö

Päivitetty 7/23/2018

Huuhtelunestettä käytetään valonheittimien ja ikkunoiden puhdistamiseen. Kun lämpötila on jäätymispisteen alapuolella, käytetään huuhtelunestettä, jossa on jäätymissuoja.

Huuhtelunestettä lisätään avaamalla sininen korkki.

Tuulilasin- ja valonheittimien huuhtelulaitteilla on yhteinen huuhtelunestesäiliö.

Huomio

Kun säiliössä on jäljellä n. 1 litra huuhtelunestettä, esitetään mittaristossa ilmoitus yhdessä symbolin kanssa, että huuhtelunestettä pitää lisätä.

Määrätty laatu: Volvo suosittelee huuhtelunestettä - jäätymissuojalla kylmässä säässä ja jäätymispisteen alapuolella.

Tärkeää

Käytäkää Volvon alkuperäistä huuhtelunestettä tai vastaavaa, suositeltu pH on välillä 6 ja 8 käyttöseoksessa (esim. 1:1 neutraalin veden kanssa).

Tärkeää

Käyttäkää pakkasella jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä, ettei se jäädy pumpussa, säiliössä ja letkuissa.

Määrä:

  • Valonheittimien huuhtelulaitteella varustetut autot: 5,4 litraa.
  • Autot ilman valonheittimien huuhtelulaitetta: 4,0 litraa.

Oliko tästä apua?