Matkasuunnitelma ja matkareitti

Navigointi* - määränpään asettaminen

Päivitetty 7/23/2018

Asettakaa määränpää navigointijärjestelmään.

Aina, kun määränpää asetetaan, se on mahdollista tallentaa "tallennetuksi paikaksi" tai "kodiksi", johon on sen jälkeen helppo päästä, kun määränpäätä asetetaan. Navigointijärjestelmä antaa opastuksen määränpäähän, ja matkasuunnitelmaan on mahdollista lisätä neljä välietappia. Navigointijärjestelmä voi antaa myös lisätietoja monista määränpäistä valikkovalinnalla Info.

Kun auto on yhdistetty internetiin, navigointijärjestelmään voidaan lähettää karttakohteita web-selaimesta sovellusten "Send to Car" ja Volvo On Call mobiilisovellus * kautta, ks. support.volvocars.com.

Päästäksenne käyttämään seuraavia vaihtoehtoisia määränpään asettamistapoja painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Aseta määränpää.

Määränpään asettaminen kotiin-komennolla

Huomatkaa, että määränpään on oltava tallennettu aikaisemmin, jotta se voidaan asettaa.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Aseta määränpääKoti.

Opastus alkaa.

Määränpään asettaminen osoitteella

Matkasuunnitelma saamiseksi opastuksella riittää, että antaa vain paikkakunnan/kaupungin - tämä johtaa paikkakunnan/kaupungin keskustaan.

Huomio

Kaupungin tai alueen määrittely voi vaihdella maittain ja jopa samassa maassa. Tietyissä tapauksissa tarkoitetaan kuntaa - toisissa tapauksissa yksittäistä kaupunginosaa.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Aseta määränpääOsoite.

Täyttäkää yksi tai useampia seuraavista hakuvaihtoehdoista:

 • Maa:
 • Kaupunki:
 • Tie:
 • Numero:
 • Risteys:

Jos matkakohteista halutaan lisää tietoja, valitkaa Info ja sen jälkeen halutut tiedot:

 • Kartta - Näyttää kartalla, missä paikka on - joskus täydentävien tietojen kera.
 • Call number

  Tarvitsee liitetyn matkapuhelimen, ks. käyttöopas.

  - Soittaa palveluun, jos puhelinnumero on ilmoitettu.
 • Online-tiedot

  Tarvitsee liitetyn matkapuhelimen, ks. käyttöopas.

  - Täydentäviä tietoja haetaan internetistä.

Tallentaaksenne osoitteen muistiin valitkaa Tallenna ja sen jälkeen, onko se Tallennettu sijainti vai Koti.

Asettaminen välietapiksi tai ainoaksi määränpääksi:

 • Lisää reittipisteeksi - lisää osoitteen matkasuunnitelmaan.
 • Aseta yksitt. määränpää - Poistaa mahdolliset aiemmat määränpäät matkasuunnitelmasta ja aloittaa opastuksen ko. määränpäähän.

Määränpään asettaminen mielenkiintoisen kohteen (POI) avulla

POI (Point of Interest), kutsutaan myös mielenkiintoiseksi kohteeksi ja palveluksi.

Karttatietokannassa on suuri määrä haettavia POI-kohteitaKartalla näytettävien POI-kohteiden valinta: ks. kappale Mielenkiintoiset kohteet (POI) kartalla., jotka voidaan antaa määränpääksi.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Aseta määränpääKiinnostavat kohteet (POI).

Hakekaa mielenkiintoinen kohde seuraavien avulla:

 • Nimen mukaan - johtaa suoraan kirjoitusmerkkipyörään ja tarkoittaa POI-kohteen hakua sen omalla nimellä, esim. "Pertin Puoti". Hakualue on koko kartta-alue, esim. EUROOPPA, ks. Kartat - sisältö.
 • Luokan mukaan - antaa mahdollisuuden rajoitettuun POI-kohteen hakuun - valitkaa sen kategorian (esim. pankki/hotelli/museo), oman nimen, maan ja/tai paikkakunnan/kaupungin antaminen.
 • Lähellä autoa - tarkoittaa POI-kohteen hakua auton nykyisen sijaintipaikan ympäriltä.
 • Reitin varrella - tarkoittaa POI-kohteen hakua laaditun matkasuunnitelman varrelta.
 • Lähellä määränpäätä - tarkoittaa POI-kohteen hakua määränpään läheltä.
 • Karttapisteen lähellä - tarkoittaa POI-kohteen hakua vieritystoiminnon hiusristikolla - ks. vieritysvalikko.

Jos määränpäästä halutaan lisää tietoja, valitkaa Info ja sen jälkeen halutut tiedot.

Tallentaaksenne osoitteen muistiin valitkaa Tallenna ja sen jälkeen, onko se Tallennettu sijainti vai Koti.

Asettaminen välietapiksi tai ainoaksi määränpääksi:

 • Lisää reittipisteeksi - lisää osoitteen matkasuunnitelmaan.
 • Aseta yksitt. määränpää - Poistaa mahdolliset aiemmat määränpäät matkasuunnitelmasta ja aloittaa opastuksen ko. määränpäähän.

Määränpään asettaminen aiempien määränpäiden avulla

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Aseta määränpääEdellinen määränpää.

Valitkaa määränpää luettelosta.

Jos määränpäästä halutaan lisää tietoja, valitkaa Info ja sen jälkeen halutut tiedot.

Tässä on mahdollista myös poistaa määränpäitä valitsemalla Poista tai Poista kaikki.

Asettaminen välietapiksi tai ainoaksi määränpääksi:

 • Lisää reittipisteeksi - lisää osoitteen matkasuunnitelmaan.
 • Aseta yksitt. määränpää - Poistaa mahdolliset aiemmat määränpäät matkasuunnitelmasta ja aloittaa opastuksen ko. määränpäähän.

Määränpään asettaminen aiemmin tallennetun paikan avulla

Tähän kootaan määränpäät, jotka on tallennettu valikkovalinnalla TallennaTallennettu sijainti.

Huomatkaa, että määränpään on oltava tallennettu aikaisemmin.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Aseta määränpääTallennettu sijainti.

Avatkaa tallennettu määränpää:

 • Reitit - esim. tallennettu tieosa.
 • Muu - esim. tallennetut paikat.

Jos määränpäästä halutaan lisää tietoja, valitkaa Info ja sen jälkeen halutut tiedot.

Tässä on mahdollista myös muokata tai poistaa tallennettuja paikkoja valitsemalla Muokkaa, Poista tai Poista kaikki.

Asettaminen välietapiksi tai ainoaksi määränpääksi:

 • Lisää reittipisteeksi - lisää osoitteen matkasuunnitelmaan.
 • Aseta yksitt. määränpää - Poistaa mahdolliset aiemmat määränpäät matkasuunnitelmasta ja aloittaa opastuksen ko. määränpäähän.

Määränpään asettaminen internethaun avulla

Tarvitsee internet-liittymän.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Aseta määränpääInternet-haku.

Noudattakaa näytössä olevia ohjeita.

Määränpään asettaminen postinumeron avulla

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Aseta määränpääPostinumero.

Kirjoittakaa postinumero ja tarvittaessa maa.

Jos määränpäästä halutaan lisää tietoja, valitkaa Info ja sen jälkeen halutut tiedot.

Tallentaaksenne määränpään muistiin valitkaa Tallenna ja sen jälkeen, onko se Tallennettu sijainti vai Koti.

Asettaminen välietapiksi tai ainoaksi määränpääksi:

 • Lisää reittipisteeksi - lisää osoitteen matkasuunnitelmaan.
 • Aseta yksitt. määränpää - Poistaa mahdolliset aiemmat määränpäät matkasuunnitelmasta ja aloittaa opastuksen ko. määränpäähän.

Määränpään asettaminen leveys- ja pituusasteina

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Aseta määränpääLeveys- ja pituusaste.

Päättäkää ensin, millä menetelmällä GPS-koordinaatit ilmoitetaan, valitkaa Muoto::

 • DD°MM'SS'' - sijainti asteilla, minuuteilla ja sekunneilla.
 • Desimaali - sijainti desimaaleilla.

Kirjoittakaa sijainti.

Jos määränpäästä halutaan lisää tietoja, valitkaa Info ja sen jälkeen halutut tiedot.

Tallentaaksenne osoitteen muistiin valitkaa Tallenna ja sen jälkeen, onko se Tallennettu sijainti vai Koti.

Asettaminen välietapiksi tai ainoaksi määränpääksi:

 • Lisää reittipisteeksi - lisää osoitteen matkasuunnitelmaan.
 • Aseta yksitt. määränpää - Poistaa mahdolliset aiemmat määränpäät matkasuunnitelmasta ja aloittaa opastuksen ko. määränpäähän.

Määränpään asettaminen kartalla olevan paikan avulla

Kohdistimen sijainti ilmoitettuna GPS-koordinaateilla. Kun haluatte vaihtaa nimen näyttöön, valitkaa AsetuksetKarttavalinnatSijaintitiedot.

Kohdistimen sijainti ilmoitettuna GPS-koordinaateilla. Kun haluatte vaihtaa nimen näyttöön, valitkaa AsetuksetKarttavalinnatSijaintitiedot.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Aseta määränpääMerkitse kartalla.

Hakekaa ja antakaa haluamanne paikka kartalla hiusristikon avulla, ks. kappale Valikot.

Tallentaaksenne osoitteen muistiin painakaa OK/MENU ja valitkaa Tallenna ja sen jälkeen, onko se Tallennettu sijainti vai Koti.

Kohde tallennetaan symboliksi/kuvakkeeksi kartalle, jos toiminto Tallennettu sijainti kartalla on valittu, ks. kappale Kartta-asetukset.

Asettaminen välietapiksi tai ainoaksi määränpääksi:

 • Lisää reittipisteeksi - lisää osoitteen matkasuunnitelmaan.
 • Aseta yksitt. määränpää - Poistaa mahdolliset aiemmat määränpäät matkasuunnitelmasta ja aloittaa opastuksen ko. määränpäähän.

Määränpään asettaminen matkaoppaan avulla

Haku matkaoppaan (Travel guide) avulla tarkoittaa, että on valittavana valmiita ehdotuksia vaihtelevin teemoin, esim. ravintolat, kauniit tiet tai nähtävyydet.

Matkaopas tallennetaan USB-muistiin, jonka on oltava auton USB-liitännässä tunnelikonsolin takasäilytyslokerossa.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Aseta määränpääTravel guide.

Jos valikkovaihtoehtoa ei ole näytössä, ei ehdotuksia ole alueelle, jolla auto on, tai USB-yksikköä ei ole yhdistetty.

Valitkaa matkaopas jostakin seuraavista kategorioista:

 • Ravintolat
 • Matkailukohteet
 • Hotellit
 • Matkailureitit
 • Muu

Jos kohde on saatavana matkaoppaassa ja siitä on mahdollista nähdä yksityiskohtia ja kuvia ja toistaa ääntä, valitkaa:

 • Tiedot
 • Valokuvat
 • Toista äänitiedosto

Valitse Käynnistä opastus.


Oliko tästä apua?