Matkasuunnitelma ja matkareitti

Navigointi* - matkasuunnitelma

Päivitetty 7/23/2018

Tallentakaa matkasuunnitelma ja aloittakaa opastus navigoidaksenne haluttuun määränpäähän.

Kun määränpää tallennetaan, luodaan matkasuunnitelma. Järjestelmä käsittelee yhtä matkasuunnitelmaa kerrallaan käsittäen enintään 4 välietappia.

Määränpään on oltava ilmoitettuna, jotta matkasuunnitelma aktivoituu.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Reittisuunnitelma.

Jos matkasuunnitelmaan halutaan välietappeja, valitkaa Lisää toinen reittipiste.

Matkasuunnitelmaan voidaan lisätä korkeintaan neljä välietappia. Järjestystä voidaan muuttaa, ks. jäljempänä oleva kappale "Matkasuunnitelman muokkaaminen".

Jos jostakin välietapista halutaan tietoja, merkitkää välietappi, painakaa OK/MENU ja valitkaa Info.

Valitse Käynnistä opastus.

Nykyinen matkasuunnitelma aktivoituu ja opastus aloitetaan, jos toimintoa Matkareittiehdotukset ei ole aktivoitu.

Jos Matkareittiehdotukset-toiminto on aktivoitu, valitkaa matkareitti.

Nykyinen matkasuunnitelma aktivoidaan ja opastus alkaa.

Opastuksen keskeyttäminen

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä NAV ja valitkaa Peruuta opastus.

Opastus keskeytetään.

Opastuksen jatkaminen

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä NAV ja valitkaa Jatka opastusta.

Opastus jatkuu siitä, mihin se keskeytettiin.

Matkasuunnitelman muokkaaminen

Merkitkää välietappi ja vahvistakaa valitsemalla OK/MENU.

Valitkaa muokattava kohta ja tehkää muutokset:

  • Poista - poistaa välietapin.
  • Siirrä luettelossa - muuttaa matkasuunnitelman reittijärjestystä (ks. seuraavaa otsikkoa).
  • Tallenna - tallentaa välietapin.

Välietappien järjestyksen muuttaminen

Merkitkää siirrettävä välietappi ja vahvistakaa valitsemalla OK/MENU.

Merkitkää Siirrä luettelossa ja vahvistakaa valitsemalla OK/MENU.

Kääntäkää TUNE-säädintä siirtääksenne välietappia ylös- tai alaspäin luettelossa. Kun haluamanne paikka saavutetaan, vahvistakaa valitsemalla OK/MENU.

Matkasuunnitelman poistaminen

Painakaa medialähteen normaalinäkymässä NAV ja valitkaa ReittisuunnitelmaPoista reittisuunnitelma.

Nykyinen matkasuunnitelma ja kaikki välietapit poistetaan.


Oliko tästä apua?