Ilmasto

Ohjauspyörän sähkölämmitys**

Päivitetty 7/23/2018

Ohjauspyörää voidaan lämmittää sähköisesti.

Toiminto

P3-1420-Eluppvärmd ratt

Painikkeen sijainti voi vaihdella muista valituista varusteista ja markkina-alueesta riippuen.

Painamalla painiketta toistuvasti vaihdetaan seuraavien toimintojen välillä:

Toiminto

Ilmoitus

Pois toiminnasta

Painikkeen merkkivalo sammuksissa

Lämmitys

Painikkeen merkkivalo palaa

Automaattinen ohjauspyörän lämmitys

Kun ohjauspyörän lämmityksen automaattinen käynnistys on käytössä, ohjauspyörän lämmitys käynnistyy käynnistettäessä moottori. Automaattinen käynnistys tapahtuu, kun auto on kylmä ja ympäristön lämpötila alle n. 10 °C. Ottakaa toiminto käyttöön/poistakaa se käytöstä valikkojärjestelmässä MY CAR.


Oliko tästä apua?