Irrotettava avainliuska

Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys

Päivitetty 7/23/2018

Irrotettava avainliuska irrotetaan/kiinnitetään seuraavasti:

Avainliuskan irrotus

P4-1220-Y55X-Removing the key blade
Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan taaksepäin.

Avainliuskan kiinnitys

Asettakaa avainliuska varovasti takaisin paikalleen etäavaimeen.

Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.

Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti. Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.


Oliko tästä apua?