Ajotietokone

Ajotietokone - ajostatistiikka*

Päivitetty 7/23/2018

Ajotietokoneen ajamista koskevat tilastotiedot voidaan näyttää keskikonsolin näytössä ja ne näyttävät polttoaineenkulutuksen graafisessa muodossa.

Toiminto

Avatkaa valikkojärjestelmä MY CAR ja valitkaa Ajotilasto, jotta näette pylväsdiagrammin.

P4-1220-Trip statistics

AjostatistiikkaKuva on kaaviomainen - ulkoasu voi vaihdella automallista tai päivitetystä ohjelmistosta riippuen.

Jokainen pylväs esittää 1 km:n tai 10 km:n ajomatkaa riippuen valitusta asteikosta - kauimpana oikealla oleva pylväs näyttää arvon meneillään olevalle kilometrille tai 10 km:lle.

TUNE-säätöpyörällä voidaan pylväiden asteikko vaihtaa välillä 1 km ja 10 km - kohdistin aivan oikealla vaihtaa tilan ylhäällä ja alhaalla suhteessa valittuun asteikkoon.

Asetukset

Ajamista koskevien tilastotietojen asetuksia voidaan tehdä valikkojärjestelmässä MY CARAjotilasto.

  • Nollaa kun ajoneuvo väh. 4 h pois käynnistä - merkitkää ruutu painamalla ENTER ja peruuttakaa pois valikossa painamalla EXIT. Kun tämä vaihtoehto on merkitty, kaikki tilastotiedot poistetaan automaattisesti, kun ajomatka on päättynyt ja auto on seissyt paikallaan yli 4 tuntia. Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä Ajostatistiikka alkaa nollasta.
  • Käynnistä uusi ajo - painamalla ENTER poistetaan kaikki aiempi statistiikka, peruuttakaa pois valikosta painamalla EXIT. Jos uusi ajojakso aloitetaan, ennen kuin 4 tuntia on kulunut, pitää ko. jakso ensin poistaa manuaalisesti tällä vaihtoehdolla.

Ks. myös tietoja oppaasta Eco guide.


Oliko tästä apua?