Ajotietokone

Ajotietokone - analoginen mittaristo

Päivitetty 7/23/2018

Auton ajotietokone rekisteröi ja laskee arvoja, kuten ajomatka, polttoaineenkulutus ja keskinopeus ajon aikana.

Ajotietokoneen tiedot voidaan näyttää mittaristossa ja niitä voidaan käsitellä ohjauspyörän vasemman vivun säätimellä ja mittariston valikon kautta.

Tarkastus ja asetukset voidaan tehdä heti, kun mittariston valaistus on syttynyt automaattisesti lukituksen avaamisen yhteydessä. Jos mitään ajotietokoneen säätimistä ei käytetä n. 30 sekunnin sisällä kuljettajan oven avaamisen jälkeen, mittariston valaistus sammuu, jonka jälkeen avain on käännettävä asentoon II tai moottori käynnistettävä, jotta ajotietokonetta voidaan käyttää.

Huomio

Jos varoitusilmoitus esitetään, kun ajotietokonetta käytetään, pitää ilmoitus ensin kuitata ennen kuin ajotietokone voidaan aktivoida uudelleen.

 • Kuitatkaa ilmoitus painamalla lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.

Säätimet

P4-1246-Färddator Low

Infonäyttö ja säätimet.

OK – tällä avataan mittariston valikko ja kuitataan ilmoitus tai valikkovalinta.
Säätöpyörä – tällä selataan valikkovalintoja tai ajotietokoneen vaihtoehtoja.
RESET – tällä nollataan kulloinenkin välimatkamittari tai poistutaan valikkorakenteesta.

Ajotietokoneen vaihtoehdot

Valitkaa näytettävät ajomatkan tiedot:

Sen varmistamiseksi, että mikään säädin ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet ensin painamalla kaksi kertaaRESET.

Selatkaa vaihtoehtoja kääntämällä säätöpyörää ja pysähtykää haluamanne otsikon kohdalle.

Ajotietokoneen näyttö mittaristossa voidaan vaihtaa muuhun vaihtoehtoon koska tahansa matkan aikana. Yksi vaihtoehdoista on se, että mitään ajomatkan tietoja ei näytetä.

Ajotietokoneen otsikko mittaristossa

Tiedot

Välimatkamittari T1 ja kok.etäisyys

 • Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T1.

Välimatkamittari T2 ja kok.etäisyys

 • Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T2.

Toimintasäde jäljellä

Lisätietoja - ks. osaa "Käyttöetäisyys - ajomatka tyhjään säiliöön".

Kulutus

Kulloinenkin kulutus.

Keskinopeus

 • Painamalla pitkään RESET nollataan Keskinopeus.

Ei ajotietokoneen tietoja.

Tämä vaihtoehto näyttää tyhjän näytön ja on myös merkki silmukan alusta/lopusta.

Ajomatkan tietojen nollaaminen

Kääntäkää säätöpyörää ja pysähtykää nollattavan ajotietokoneen otsikon kohdalle: T1 ja kok.etäisyys, T2 ja kok.etäisyys tai Keskinopeus.

Painamalla pitkään RESET nollataan valitun otsikon arvo.

Kukin otsikko on nollattava erikseen.

Toiminnot mittariston valikossa

Mittariston valikossa voidaan tehdä mm. ajotietokoneen asetukset. Tarkistakaa/säätäkää alla olevan taulukon toimintoja avaamalla valikko.

Sen varmistamiseksi, että mikään säädin ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet ensin painamalla kaksi kertaaRESET.

Painakaa painiketta OK.

Selatkaa toimintoja säätöpyörällä ja valitkaa/vahvistakaa painamalla OK.

Lopettakaa painamalla kaksi kertaaRESET, kun tarkastus/säätö on tehty.

Toiminnot

Tiedot

Digitaali nopeus
 • km/h
 • mph
 • Ei näyttöä

Näyttää auton nopeuden digitaalisesti mittariston keskustassa.

Lämmitin *
 • SUORAKÄYNNISTYS
 • - Ajastin 1 - vie kellonajan valintavalikkoon.
 • - Ajastin 2 - vie kellonajan valintavalikkoon.

Selostus ajastimen ohjelmoinnista, ks. Moottorin- ja matkustamonlämmitin - ajastin.

Lisälämmitin *
 • Autom.
 • Pois

Lisätietoja, ks. Lisälämmitin.

TC-valinnat
 • Ajomatka tyhjään säiliöön
 • Polttoaineenkulutus
 • Keskinopeus
 • Välimatkamittari T1 ja kok.etäisyys
 • Välimatkamittari T2 ja kok.etäisyys

Tässä aktivoidaan ajotietokoneen valinnaisiksi otsikoiksi lisättävät vaihtoehdot. Jo valittujen vaihtoehtojen symbolit ovat valkoisia ja niissä on "väkänen", muut ovat harmaita ja niistä väkänen puuttuu:

Huoltotila

Näyttää kuukausien määrä ja ajomatkan seuraavaan huoltotilanteeseen.

Öljymäärä

Tietyt moottorit.

Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö.

Ilmoitukset (##)

Lisätietoja, ks. Ilmoitukset - käsittely.


Oliko tästä apua?