Ajotietokone

Ajotietokone - digitaalinen mittaristo

Päivitetty 7/23/2018

Auton ajotietokone rekisteröi ja laskee arvoja, kuten ajomatka, polttoaineenkulutus ja keskinopeus ajon aikana.

Ajotietokoneen tiedot voidaan näyttää mittaristossa ja niitä voidaan käsitellä ohjauspyörän vasemman vivun säätimellä ja mittariston valikon kautta.

Tarkastus ja asetukset voidaan tehdä heti, kun mittariston valaistus on syttynyt automaattisesti lukituksen avaamisen yhteydessä. Jos mitään ajotietokoneen säätimistä ei käytetä n. 30 sekunnin sisällä kuljettajan oven avaamisen jälkeen, mittariston valaistus sammuu, jonka jälkeen avain on käännettävä asentoon II tai moottori käynnistettävä, jotta ajotietokonetta voidaan käyttää.

Huomio

Jos varoitusilmoitus esitetään, kun ajotietokonetta käytetään, pitää ilmoitus ensin kuitata ennen kuin ajotietokone voidaan aktivoida uudelleen.

  • Kuitatkaa ilmoitus painamalla lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.

Säätimet

P4-1246-Färddator High

Kolme ajotietokoneen vaihtoehtoa voidaan näyttää samanaikaisesti – yksi kussakin "ikkunassa".

OK – tällä avataan mittariston valikko ja kuitataan ilmoitus tai valikkovalinta.
Säätöpyörä – tällä selataan valikkovalintoja tai ajotietokoneen vaihtoehtoja.
RESET – tällä nollataan kulloinenkin välimatkamittari tai poistutaan valikkorakenteesta.

Ajotietokoneen vaihtoehdot

Valitkaa näytettävät ajomatkan tiedot:

Sen varmistamiseksi, että mikään säädin ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet ensin painamalla kaksi kertaaRESET.

Selatkaa otsikkoyhdistelmiä kääntämällä säätöpyörää.

Pysähtykää haluamanne yhdistelmän kohdalle, jos haluatte, että nämä ajotiedot näytetään jatkuvasti mittaristossa.

Ajotietokoneen näyttö mittaristossa voidaan vaihtaa muuhun vaihtoehtoon koska tahansa matkan aikana. Yksi vaihtoehdoista on se, että mitään ajomatkan tietoja ei näytetä.

Otsikkoyhdistelmät

Tiedot

Keskikulutus

Välimatkamittari T1 + mittarilukema

Keskinopeus

  • Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T1.

Hetkellinen kulutus

Välimatkamittari T2 + mittarilukema

Ajomatka tyhjään säiliöön

  • Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T2.

Hetkellinen kulutus

Mittarilukema

kmh<>mph

kmh<>mph - ks. kappale Vastakkainen digitaalinen nopeusnäyttö.

Ei ajotietokoneen tietoja.

Tämä valinta sammuttaa ajotietokoneen kaikki kolme näyttöä ja on merkki myös silmukan alusta/lopusta.

Ajomatkan tietojen nollaaminen

Välimatkamittari

Kääntäkää säätöpyörää ja pysähtykää sen otsikkoyhdistelmän kohdalle, jossa nollattava välimatkamittari on.

Painamalla pitkään RESET nollataan valitun otsikon arvo.

Keskinopeus ja keskikulutus

Avatkaa mittariston valikko painamalla OK.

Selatkaa säätöpyörällä valikkovaihtoehdon Ajotietokoneen nollaus kohdalle ja vahvistakaa painamalla OK.

Valitkaa keskikulutuksen, keskinopeuden tai molempien nollaaminen. Vahvistakaa valinta painamalla OK.

Lopettakaa painamalla RESET.

Toiminnot mittariston valikossa

Mittariston valikossa voidaan tehdä mm. ajotietokoneen asetukset. Tarkistakaa/säätäkää alla olevan taulukon toimintoja avaamalla valikko.

Sen varmistamiseksi, että mikään säädin ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet ensin painamalla kaksi kertaaRESET.

Painakaa painiketta OK.

Selatkaa toimintoja säätöpyörällä ja valitkaa/vahvistakaa painamalla OK.

Lopettakaa painamalla kaksi kertaaRESET, kun tarkastus/säätö on tehty.

Toiminnot

Tiedot

Ajotietokoneen nollaus
  • Keskikulutus
  • Keskinopeus

Nollatkaa polttoaineen keskikulutuksen ja keskinopeuden arvo.

Huomatkaa, että tämä toiminto ei nollaa välimatkamittareita T1 ja T2.

Ilmoitukset

Lisätietoja, ks. Ilmoitukset - käsittely.

Teemat

Valitkaa teema mittariston ulkoasua varten.

Asetukset *

Valitkaa Autom. tai Pois.

Lisätietoja, ks. Lisälämmitin.

Kontrastitila/Väritila

Mittariston valon ja värien voimakkuuden säätö.

Pysäköinti lämmitin *
  • Suorakäynnistys
  • - Symboli Ajastin 1 - vie kellonajan valintavalikkoon.
  • - Symboli Ajastin 2 - vie kellonajan valintavalikkoon.

Selostus ajastimen ohjelmoinnista, ks. Moottorin- ja matkustamonlämmitin - ajastin.

Huoltotila

Näyttää kuukausien määrä ja ajomatkan seuraavaan huoltotilanteeseen.

Öljymäärä

Tietyt moottorit.

Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö.


Oliko tästä apua?