Istuimet

Takaistuimet

Päivitetty 7/23/2018

Takaistuimen selkänoja ja ulkopaikkojen niskasuojat voidaan kääntää alas. Keskipaikan niskasuojaa voidaan säätää matkustajan pituuden mukaan.

Niskatuki keskipaikalla takana

P3 V60 To adjust center head restraint in rear seat

Säätäkää niskatuki matkustajan pituuden mukaan siten, että se mahdollisuuksien mukaan peittää koko pään takaosan. Työntäkää sitä ylöspäin tarvittaessa.

Tuen laskemiseksi takaisin alas pitää nuppia (sijoitettu selkänojan ja niskasuojan väliin keskelle, ks. kuvaa) painaa samalla, kun niskasuojaa painetaan varovasti alas.

Varoitus

Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa asennossaan, kun keskipaikalla ei istu ketään. Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja on säädettävä oikein hänen pituutensa mukaan siten, että se peittää koko takaraivon, jos mahdollista.

Takaistuimen ulompien niskatukien kääntäminen alas manuaalisesti

P3-V60 V60H Manually folding the rear head restraint

Vetäkää lähinnä niskatukea olevasta salpakahvasta niskatuen kääntämiseksi eteenpäin.

Niskatuki siirretään takaisin manuaalisesti, kunnes kuuluu napsahdus.

Varoitus

Niskasuojan pitää olla lukittuna ylöskääntämisen jälkeen.

Takaistuimen selkänojan kääntäminen

Video thumbnail

Tärkeää

Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle aiheutuu vaurioita.

Kolmiosainen selkänoja voidaan kääntää eri tavoin.

Huomio

Etuistuimia voidaan joutua työntämään eteen ja/tai selkänojia säätämään, jotta takaselkänojat voidaan kääntää täysin eteen.

  • Vasemmanpuoleinen osa voidaan kääntää erikseen.
  • Keskimmäinen osa voidaan kääntää erikseen.
  • Oikeanpuoleinen osa voidaan kääntää vain yhdessä keskimmäisen kanssa.
P3-XC60 V60H Adjusting center head restraint
P3-XC60 V60H Folding outer head restraint

Jos keskipaikan selkänoja käännetään - vapauttakaa ja säätäkää keskipaikan niskasuojaa, ks. aikaisempaa lukua "Niskatuki keskipaikalla takana".

Laitimmaiset niskatuet kääntyvät automaattisesti, kun laitimmaiset selkänojat käännetään. Vetäkää selkänojan salpakahva ylös ja kääntäkää samalla selkänoja eteen. Salvan punainen merkki ilmaisee, ettei selkänoja ole enää lukittu.

Huomio

Kun selkänojat on käännetty, niskasuojia voi olla tarpeen siirtää hieman eteenpäin, etteivät ne ota kiinni istuintyynyyn.

Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Huomio

Kun selkänoja on käännetty takaisin, punainen merkki ei enää näy. Jos se ilmestyy edelleen, selkänoja ei ole lukittuna.

Varoitus

Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina ylöskääntämisen jälkeen.

Ulkopaikkojen niskasuojien on aina oltava käännettyinä ylös, kun jollain takaistuinpaikalla on matkustaja.

Takaistuimen ulompien niskatukien kääntäminen alas sähköisesti*

P3-1246-V60/V60H/V70/XC70 Electrically folding the outer rear head restraints

Etäavaimen pitää olla avainasennossa II.

Painakaa painiketta reunimmaisten takaniskatukien kääntämiseksi siten, että näkyvyys taaksepäin paranee.

Varoitus

Älkää kääntäkö ulompia niskasuojia alas, jos takaistuinpaikoilla istuu matkustajia.

Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin, kunnes kuuluu napsahdus.

Varoitus

Niskasuojan pitää olla lukittuna ylöskääntämisen jälkeen.


Oliko tästä apua?