Tutki ohjekirjaasi

V60
2018

Mittaristo

14 Tulokset

Mittaristo, digitaalinen - katsaus

Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä auton toiminnoista sekä ilmoituksia.

Mittaristo - lisenssisopimus

Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin. Seuraava teksti on Volvon sopimus valmistajan/kehittäjän kanssa ja se on englanninkielinen.

Eco guide & Power guide*

Eco guide ja Power guide ovat kaksi mittariston välinettä, jotka auttavat kuljettajaa ajamaan autoa mahdollisimman taloudellisesti. Auto tallentaa myös tilaston tehdyistä ajomatkoista, jotka voidaan nähdä pylväsdiagrammeina, ks. Ajotietokone - ajostatistiikka.

Ulkolämpötilamittari

Ulkolämpötilamittarin näyttö esitetään mittaristossa.

Mittaristo

Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä auton toiminnoista sekä ilmoituksia.

Kello

Kellon näyttö näkyy mittaristossa.

Välimatkamittari

Välimatkamittarin näyttö näkyy mittaristossa.

Ajoneuvokaasun polttoainemittari*

Bi-Fuel-malliversiossa on erillinen polttoainemittari ajoneuvokaasua varten.

Symbolit näytössä

Auton näytöissä esiintyy joukko erilaisia symboleita. Symbolit on jaettu varoitus-, merkki- ja infosymboleihin.

Mittaristo - merkkisymbolien sisältö

Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai ilmenneestä viasta tai puutteesta.

Mittaristo - varoitussymbolien sisältö

Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian tai puutteen ilmenemisestä.

Mittaristo, analoginen - katsaus

Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä auton toiminnoista sekä ilmoituksia.