Sensus Navigation

Navigointi* – kattavammat liikennetiedot (RTTI)

Päivitetty 7/23/2018

Yhdistetyssä autossa voidaan kattavampia liikennetietoja vastaanottaa internetin kautta RTTI-järjestelmän avulla.

P3/P4-1646-Real Time Traffic Information

Tapahtumia ja virtaa koskevia liikennetietoja haetaan jatkuvasti mobiilisovelluksista, viranomaisilta ja auton GPS-tiedoista. Kun auto pyytää liikennevirtatietoa, jätetään samalla anonyymiä tietoa liikennevirrasta auton sijaintipaikassa, mikä parantaa palvelun toimintaa. Anonyymit tiedot lähetetään vain, jos RTTI on aktivoitu.

Kulloisetkin liikenneolosuhteet näytetään moottoriteiden, isompien teiden ja maanteiden sekä tiettyjen keskustareittien osalta.

Kartalla näytettävien liikennetietojen määrä riippuu etäisyydestä autoon ja tiedot näytetään ainoastaan noin 120 km:n sisällä auton sijainnista.

Teksti ja symbolit kartalla näytetään tavalliseen tapaan ja liikennevirta näyttää, miten nopeasti liikenne kulkee tiellä tien nopeusrajoitukseen verrattuna. Liikennevirta kumpaankin ajosuuntaan näytetään kartalla tien molemmilla puolilla olevan värillisen viivan avulla:

  • Vihreä – ei häiriöitä.
  • Oranssi - hidas liikenne.
  • Punainen – ruuhka/onnettomuus.

Aktivointi/aktivoinnin poisto

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetKäytä kattavampia liikennetietoja.

Ottakaa kattavammat liikennetiedot käyttöön merkitsemällä valintaruutu tai poistakaa ne käytöstä poistamalla ruudun merkintä.

Huomio

Liikennetietoja ei ole saatavissa kaikilla alueilla/kaikissa maissa.

Liikennetietojen peittoalueet laajenevat jatkuvasti.


Oliko tästä apua?