Sensus Navigation

Navigointi* - kirjoitusmerkkipyörä ja näppäimistö

Päivitetty 7/23/2018

Käyttäkää kirjoitusmerkkipyörää tai keskikonsolin painikesarjaa kirjoittamiseen ja vaihtoehdon valitsemiseen. Antakaa esim. tiedot osoitteesta tai palvelusta.

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress Sök ort-gata

Kuvaruutunäkymä tekstikenttineen vapaavalintaiselle tekstille.

Valinnan aktivointi

Kun haluttu toiminto/valikkorivi on merkitty TUNE-säätimellä, painakaa OK/MENU nähdäksenne seuraavan toimintojen/vaihtoehtojen tason.

Kirjoittaminen kirjoitusmerkkipyörällä

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress Skrivhjul

Kirjoitusmerkkipyörä.

  1. Merkitkää tekstikenttä.
  2. Painakaa OK/MENU saadaksenne kirjoitusmerkkipyörän esiin.
  3. Valitkaa merkit TUNE-säätimellä ja syöttäkää ne painamalla OK/MENU.

Kirjoittaminen numeropainikkeilla

P3/P4-1420-numerical keyboard

NumeronäppäimistöHUOM! Kuva on kaavamainen - yksityiskohdat voivat vaihdella automallin ja markkina-alueen mukaan..

Toinen tapaa syöttää/kirjoittaa merkkejä on keskikonsolin painikkeilla 0-9, * ja #.

P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 9

Painamalla esim. 9 esitetään kaikkien merkkien pinoKo. painikkeen kirjoitusmerkit voivat vaihdella markkina-alueen mukaan., joka on ko. painikkeen alla: esim. w, x, y, z ja 9. Painikkeen nopeat painallukset siirtävät kohdistinta näiden merkkien läpi.

  • Pysäyttäkää kohdistin haluamanne merkin kohdalle valitaksenne - merkki esitetään kirjoitusrivillä.
  • Poistakaa/peruuttakaa painamalla EXIT.

Useita mahdollisuuksia

Huomio

Himmennettyjä merkkejä ei voida valita jo syötettyjen kanssa.

Kirjoitusmerkkipyörän sisäisessä valikossa on muita vaihtoehtoja, jotka mm. antavat lisää kirjoitusmerkkejä ja myös numeroita:

  • 123/ABC + OK/MENU - kirjoitusmerkkipyörä vaihtaa numeroiden ja kirjoitusmerkkien välillä.
  • LISÄÄ + OK/MENU - vaihtoehtoiset merkit esitetään pyörässä.
  • => + OK/MENU - kohdistin siirretään näytön oikeassa laidassa olevaan listaan, josta voidaan tehdä valintoja painamalla OK/MENU.
  • Postinumero + OK/MENU - kohdistin siirretään näytön oikeassa laidassa olevaan listaan, josta voidaan tehdä valintoja painamalla OK/MENU, ks. Määränpään asettaminen postinumerolla.

Vaihtoehtolista

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress Skrivhjul

Lista, joka vastaa kirjoitettuja merkkejä.

Haun yhteydessä listataan vaihtoehdot, jotka ovat mahdollisia syötettyjen tietojen perusteella.

Numero "149" näytön oikeassa yläkulmassa tarkoittaa, että listassa on 149 kpl mahdollista vaihtoehtoa, jotka vastaavat syötettyjä kirjaimia "LON".

Ei listaa

Tyhjä lista ja merkit "***" näytön oikeassa kulmassa tarkoittavat, että käytettävissä olevien vaihtoehtojen lukumäärä ko. syötettyine merkkeineen on enemmän kuin 1000 kpl - kun määrä on pienempi, esitetään ko. vaihtoehdot automaattisesti.

Karsikaa vaihtoehtoja luettelosta kirjoittamalla lisää merkkejä tekstiriville.


Oliko tästä apua?