Lämmitin

Pysäköintilämmitin*

Päivitetty 1/31/2020

Pysäköintilämmitin*

Pysäköintilämmitin lämmittää matkustamon tarvittaessa ennen liikkeellelähtöä, jos auton esi-ilmastointi on aktivoitu.

Pysäköintilämmitin on toinen auton lämmittimen kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu oikeaan etupyöränkoteloon.

P6-1746-XC40-DIM tell tale symbol pre-heater

Kun tämä symboli palaa kuljettajan näytössä, pysäköintilämmitin voi olla aktiivinen.

Huomio

Kun lämmitin on aktiivinen, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua vaimea ääni. Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin normaalia.

Pysäköintilämmitin käynnistyy automaattisesti, jos esi-ilmastointi* on aktivoitu ja matkustamo on lämmitettävä.

Se sammuu automaattisesti, kun esisäädetty ajastimen aika tai lämmittimen maksimi käyntiaika on saavutettu, tai jos auto käynnistetään.

Lämmittimen enimmäiskäyttöaika on 30 minuuttia.

Huomio

Katsokaa, että auton polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta, jos pysäköintilämmitintä pitää käyttää.

Varmistakaa, että käynnistysakun varausaste on riittävän korkea, jos pysäköintilämmitintä pitää käyttää.

Tärkeää

Usein toistuva pysäköintilämmittimen käyttö yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa akun purkautumiseen, josta seuraa käynnistymisvaikeuksia.

Varmistaaksenne, että akkuun latautuu yhtä paljon energiaa kuin mitä pysäköintilämmitin käyttää, täytyy autolla ajaa yhtä kauan kuin lämmitintä käytetään, jos lämmitin on säännöllisesti käytössä.

Varoitus

Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on varustettu lämmittimellä*:

  • Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
  • Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne. voivat syttyä.
  • Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi estää lämmittimen tuuletuksen.

Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.

Varoitus

Jos polttoaine haisee, jos tulee epätavallisen paljon tai mustaa savua tai jos pysäköintilämmittimestä kuuluu epätavallisia ääniä, sulkekaa lämmitin ja mikäli mahdollista, poistakaa pysäköintilämmittimen varoke. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten.


Oliko tästä apua?