Takaistuin

Takaistuimen niskasuojan säätö

Päivitetty 1/31/2020

Takaistuimen niskasuojan säätö

Säätäkää keskipaikan niskasuoja matkustajan pituuden mukaan. Laskekaa laitapaikkojen niskasuojat* alas näkyvyyden parantamiseksi taaksepäin.

Keskipaikan niskasuojan säätäminen

P5-1507- Fold up headrest

Keskipaikan niskasuoja pitää säätää matkustajan pituuden mukaan siten, että se mahdollisuuksien mukaan peittää pään koko takaosan. Työntäkää sitä manuaalisesti ylöspäin tarvittaessa.

P5-1817-V60-Rear seat-Adjust headrest center

Suojan siirtämiseksi alas pitää painiketta (ks. kuvaa) painaa samanaikaisesti, kun niskasuojaa painetaan varovasti alas.

Varoitus

Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa asennossaan, kun keskipaikalla ei istu ketään. Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja on säädettävä oikein hänen pituutensa mukaan siten, että se peittää koko takaraivon, jos mahdollista.

Takaistuimen ulompien niskasuojien kääntäminen alas keskinäytön kautta*

Ulommat niskasuojat voidaan kääntää alas keskinäytön toimintonäkymässä. Niskasuoja voidaan kääntää alas jännitetilassa 0.

P5-1817-V60-Back seat-Automatic folding headrest
P5-1507-Head rest fold-symbol funktionsvyn

Painakaa painiketta Niskatuen taitto kääntämisen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.

Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin, kunnes kuuluu napsahdus.

Varoitus

Älkää kääntäkö ulompia niskasuojia alas, jos takaistuinpaikoilla istuu matkustajia.

Varoitus

Niskasuojan pitää olla lukittuna ylöskääntämisen jälkeen.

Takaistuimen ulompien niskasuojien kaataminen kahvoja käyttäen

Jos autossa on elektronisesti ohjattu takaistuimen kaatamistoiminto*, ulommat niskasuojat voidaan kaataa istuimen yläpinnan kahvoja käyttäen, ks. kuva . Jos autossa ei ole elektronista kaatamistoimintoa, ulkopaikkojen niskatuet käännetään käsin istuimen yläpinnalla olevaa sisempää säädintä käyttäen, ks. kuva .

P5-1717-XC60+XC60H-Manual fold headrest_el option
P5-1717-XC60+XC60H-Manual fold headrest_not el option

Oliko tästä apua?