Takaistuin

Takaistuimen selkänojan kaataminen

Päivitetty 1/31/2020

Takaistuimen selkänojan kaataminen

Takaistuimen selkänoja on jaettu kahteen osaan. Kumpikin osa voidaan kääntää erikseen alas.

Varoitus

  • Säätäkää istuimen asento ennen matkaan lähtemistä. Olkaa varovainen säätäessänne istuinta. Kontrolloimaton tai huolimaton säätö voi aiheuttaa puristumisvammoja.
  • Pitkät esineet on lastattaessa aina kiinnitettävä tiukasti paikoilleen, jotta ne eivät aiheuta vahinkoja äkkijarrutuksissa.
  • Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru aina lastatessanne autoa tai purkaessanne sen kuormaa.
  • Jos autossa on automaattivaihteisto, asettakaa vaihteenvalitsin P-asentoon, jotta sitä ei siirretä vahingossa.

Tärkeää

Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle aiheutuu vaurioita.

Tärkeää

Kyynärnoja* keskipaikalla pitää kääntää ylös ennen istuimen kääntämistä.

Lastausluukun takaistuimella tulee olla suljettuna ennen kääntämistä.

Huomio

Etuistuimia voidaan joutua työntämään eteen ja/tai selkänojia säätämään, jotta takaselkänojat voidaan kääntää täysin eteen.

Selkänojan kaataminen autossa, jossa on elektronisesti ohjattu kaato*.

Jos autossa on takaistuimen elektroninen kaato, istuin voidaan kaataa kuormatilassa olevia painikkeita käyttäen. Takaistuin voidaan kaataa myös istuimen yläpinnalla olevia kahvoja käyttäen.

Varoitus

Tarkistakaa, että kukaan ei ole vaarassa jäädä puristuksiin takaistuimen automaattisen kaatamisen yhteydessä. Koska tämä tapahtuu automaattisesti painettaessa painiketta, takaistuimella tai sen lähellä ei saa olla ketään.

Selkänojan kaataminen kuormatilan painikkeilla

P5-1817-V60-Back seat - Buttons for power folding

Jotta takaistuin voidaan kaataa, auton on oltava paikallaan ja takaluukun on oltava auki. Varmistakaa, että takaistuimella ei ole ihmisiä eikä esineitä.

Kaatakaa keskimmäisen istuinpaikan niskasuoja käsin alas.

Pitäkää painiketta painettuna kaatoa varten. Painikkeisiin on merkitty L ja R vasemman ja oikean selkänojan osan merkiksi.

Selkänoja irtoaa lukituksesta. Ensin kaadetaan niskasuoja ja sitten automaattisesti selkänoja vaaka-asentoon.

Selkänojan kaataminen takaistuimen kahvalla

P5-1817-V60-Folding rear seat electrically from back seat

Varmistakaa, että takaistuimella ei ole ihmisiä eikä esineitä.

Kaatakaa keskimmäisen istuinpaikan niskasuoja käsin alas.

Kaatakaa takaistuimen vasen tai oikea puoli vetämällä auton vasemman tai oikean takaistuinosan selkänojassa olevia kahvoja eteenpäin.

Selkänoja irtoaa lukituksesta. Ensin kaadetaan niskasuoja ja sitten automaattisesti selkänoja vaaka-asentoon.

Selkänojan kaataminen käsin

Jos autossa on ainoastaan takaistuimen manuaalinen kaato, kaatakaa takaistuimen oikea tai vasen puoli istuimen kahvaa käyttäen.

P5-1817-V60-Manual folding rear seat_image1of2
P5-1817-V60-Manual folding rear seat_image2of2

Varmistakaa, että takaistuimella ei ole ihmisiä eikä esineitä.

Kaatakaa keskimmäisen istuinpaikan niskasuoja käsin alas.

Vetäkää selkänojan salpakahva ylös ja kääntäkää samalla selkänoja eteen. Niskatuen salpakahva vedetään automaattisesti ylös, kun selkänoja kaadetaan. Salvan punainen merkki ilmaisee, ettei selkänoja ole enää lukittu.

Huomio

Kun selkänoja kaadetaan, niskasuoja voi osua kyseisen istuimen istuintyynyyn. Säätäkää kaadettavan istuimen niskasuojaa välttääksenne materiaalivauriot.

Selkänoja irtoaa lukituksesta ja se on kaadettava manuaalisesti vaaka-asentoon.

Selkänojan kääntäminen ylös

Selkänoja käännetään pystyasentoon käsin:

Siirtäkää selkänojaa ylös-/taaksepäin.

Painakaa selkänojaa, kunnes salpa lukittuu.

Kääntäkää niskasuoja ylös manuaalisesti.

Säätäkää keskipaikan niskasuoja tarvittaessa ylös.

Varoitus

Kun selkänoja on käännetty takaisin, punainen merkki ei enää näy. Jos se ilmestyy edelleen, selkänoja ei ole lukittuna.

Varoitus

Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina ylöskääntämisen jälkeen.

Ulkopaikkojen niskasuojien on aina oltava käännettyinä ylös, kun jollain takaistuinpaikalla on matkustaja.


Oliko tästä apua?