Kompassi

Kompassin kalibrointi*

Päivitetty 1/31/2020

Kompassin kalibrointi*

Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. KompassiKompassilla varustettu taustapeili on saatavana lisävarusteena vain tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin. on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen välillä.

Tehkää kalibrointi seuraavasti:

Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.

Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.) toiminnasta ja tarkistakaa, että kaikki ovet ovat kiinni.

Huomio

Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.

Painakaa taustapeilin alapinnalla olevaa painiketta n. 3 sekuntia (esimerkiksi paperiliittimellä). Kulloisenkin magneettisen vyöhykkeen numero näytetään.

P5-1507-Compass magnetic zones

Magneettiset vyöhykkeet.

Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes haluamanne magneettinen vyöhyke (1–15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.

Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki C, tai painakaa taustapeilin alareunassa olevaa painiketta n. 6 sekunnin ajan, kunnes merkki C näytetään.

Ajakaa hitaasti ympyrää enintään 10 km:n/h (6 mph) ajonopeudella, kunnes näytössä näytetään kompassisuunta merkkinä kalibroinnin valmistumisesta. Ajakaa tämän jälkeen vielä 2 kierrosta kalibroinnin hienosäätöä varten.

Autot sähkölämmitteisellä tuulilasilla*: Jos merkki C näytetään näytössä, kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään päälle, tehkää kalibrointi edellä olevan kohdan 6 mukaisesti tuulilasin sähkölämmitys aktivoituna.

Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.


Oliko tästä apua?