Tutki ohjekirjaasi

V60
2021 Early

Internet-yhteys

11 Tulokset

Vinkkejä Bluetooth-yhteyden käyttämiseen

Jos havaitsette, että yhteys tai toiminnot autonne ja Bluetooth-laitteenne välillä eivät toimi odotetulla tavalla, seuraavista vinkeistä voi olla hyötyä.

video

Auton yhdistäminen internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla

Muodostamalla internet-yhteyden Bluetoothin kautta puhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne useita autoon yhdistettyjä palveluja.

Internetiin yhdistetty auto*

Kun auto on yhdistetty internetiin, esim. nettiradiota ja musiikkipalveluja voidaan käyttää sovellusten kautta, ohjelmistoa ladata autoon ja jälleenmyyjään ottaa yhteyttä autosta käsin.

Vinkkejä internetiin yhdistämisessä esiintyvien ongelmien korjaamiseksi

Näistä vinkeistä voi olla hyötyä, jos yritätte yhdistää autoanne internetiin ja yhdistäminen epäonnistuu.

Internet-yhteyden jakaminen autosta Wi-Fi-yhteyspisteen kautta

Kun auto on yhdistetty internetiin, on mahdollista jakaa internetyhteys siten, että muutkin yksiköt voivat käyttää sitä* .

video

Auton yhdistäminen internetiin puhelimen (Wi-Fi) avulla

Muodostamalla internet-yhteyden Wi-Fi-verkon kautta puhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne autoon yhdistetyt palvelut.

Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta

Internet-yhteys voidaan muodostaa automodeemin ja henkilökohtaisen SIM-kortin (P-SIM)* kautta.

Automodeemin asetukset*

Auto on varustettu modeemilla, jota voidaan käyttää auton yhdistämiseen internetiin. On myös mahdollista jakaa internetyhteys toiminnon Wi-Fi kautta.

Puuttuva tai huono internet-yhteys

Internet-yhteyteen vaikuttavat tekijät

Wi-Fi-verkon poistaminen

Käyttämättömän verkon poistaminen.

Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus

Mahdolliset yhdistettävät verkkotyypit.