Internet-yhteys

Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta

Päivitetty 6/5/2020

Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta

Internet-yhteys voidaan muodostaa automodeemin ja henkilökohtaisen SIM-kortin (P-SIM)* kautta.

Volvo On Call -järjestelmällä varustetut autot käyttävät palveluja varten internet-yhteyttä automodeemin kautta.

P5-1817-S60/V60/XC60 SIM card placement

Asettakaa henkilökohtainen SIM-kortti etumatkustajan puolella lattiassa olevaan pitimeen.

Huomatkaa, että auton kortinlukijaa varten tarvitaan mini-SIM-kortti.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa painiketta ViestintäAutomodeemin Internet.

Aktivoikaa/deaktivoikaa tekemällä merkintä Automodeemin Internet-toiminnon ruutuun tai poistamalla se.

Jos toista yhdistämislähdettä käytetään, vahvistakaa kytkemisen vaihtamisvalinta.

Antakaa SIM-kortin PIN-koodi.

Auto kytkeytyy verkkoon.

Huomio

Huomatkaa, että siinä SIM-kortissa, jota käytetään internet-yhteyden muodostamiseen P-SIM-kortin kautta, ei voi olla sama puhelinnumero kuin puhelinta varten käytettävässä SIM-kortissa. Jos tätä ei huomioida, ei puheluja voida yhdistää oikein puhelimeen. Käyttäkää tästä syystä internet-yhteyttä varten SIM-korttia, jossa on eri puhelinnumero, tai datakorttia, joka ei käsittele puheluita ja joka ei näin ollen voi häiritä puhelimen toimintaa.


Oliko tästä apua?