Tutki ohjekirjaasi

V60
2021 Early

Mediasoitin

13 Tulokset

Media Bluetooth ® -yhteyden kautta

Auton mediasoitin on varustettu Bluetooth-toiminnolla ja se voi langattomasti toistaa äänitiedostoja ulkoisista Bluetooth-yksiköistä, kuten matkapuhelimista ja tableteista.

Laitteen yhdistäminen Bluetooth ® -yhteyden kautta

Yhdistäkää Bluetooth ® -yksikkö autoon, jotta voitte toistaa sisältöä langattomasti ja luoda autoon internet-yhteyden, jos se on mahdollista.

video

Radion ja median puheohjaus

Tässä on komentoja radion ja mediasoittimen puheohjausta varten.

Mediasoitin

Mediasoitin voi toistaa ääntä USB-liitännän tai Bluetooth-yhteyden kautta liitetyistä ulkoisista äänilähteistä. Se voi myös toistaa videota USB-liitännän kautta.

Median soittaminen

Mediasoitinta ohjataan keskinäytöstä käsin. Useita toimintoja voidaan ohjata myös ohjauspyörän oikealla painikesarjalla tai puheohjauksella.Mediasoittimessa käsitellään myös radiota, mikä selostetaan erillisessä osassa.

Median ohjaaminen ja vaihtaminen

Median toistamista voidaan ohjata puheohjauksella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytössä.

Median hakeminen

On mahdollista etsiä artistia, säveltäjää, kappaleita, albumia, videota, äänikirjaa, soittolistaa ja, auton ollessa yhdistettynä internetiin, podcasteja (digitaalinen media internetin kautta).

Yhteensopivat sisältöformaatit

Jotta sisältöä voidaan toistaa, on käytettävä seuraavia tiedostoformaatteja.

Gracenote®

Gracenote tunnistaa artistin, albumin, kappaleiden otsikot ja yhteyteen kuuluvat kuvat, jotka esitetään toiston yhteydessä.

Gracenote®-palvelun päivittäminen

Volvo työskentelee jatkuvasti pitääkseen autonne päivitettynä. Gracenote® on siksi hyvä päivittää säännöllisin väliajoin. Päivitys tapahtuu kahdessa vaiheessa käyttäen tyhjää USB-muistia.

Media USB-tuloliitännän kautta

Ulkoinen äänilähde, esim. iPod® tai MP3-soitin, voidaan liittää äänentoistojärjestelmään auton USB-liitännän kautta.

Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta

Ulkoinen äänilähde, esim. iPod® tai MP3-soitin, voidaan liittää äänentoistojärjestelmään auton jonkin USB-liitännän kautta.

USB-yksiköiden tekniset erittelyt

Jotta USB-yksiköiden sisältö voidaan lukea, seuraavien erittelyjen on täytyttävä.