Mediasoitin

Radion ja median puheohjaus

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Päivitetty 5/18/2020

Radion ja median puheohjaus

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Tässä on komentoja radion ja mediasoittimen puheohjausta varten.

Painakaa ja sanokaa jokin seuraavista käskyistä:

 • "Media" – käynnistää dialogin medialaitetta ja radiota varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
 • "Play [esittäjä]" - toistaa musiikkia valitulta esittäjältä.
 • "Play [kappaleen nimi]" - toistaa valitun kappaleen.
 • "Play [kappaleen nimi] kohteesta [albumi]" - toistaa valitun kappaleen valitulta albumilta.
 • "Play [radioasema]" - avaa valitun radiokanavan.
 • "Tune to [taajuus]" - avaa valitun radiotaajuuden aktiivisella radion aaltoalueella. Jos mikään radiolähde ei ole aktiivinen, käynnistetään FM-alue normina.
 • "Tune to [taajuus] [taajuuskaista]" - avaa valitun radiotaajuuden valitulla radion aaltoalueella.
 • "Radio" - käynnistää FM-radion.
 • "Radio FM" - käynnistää FM-radion.
 • "Radio AM" - käynnistää AM-radion.

  Saatavuus vaihtelee riippuen mallista ja/tai markkina-alueesta.

 • "DAB " - käynnistää DAB-radion*.
 • "USB" - käynnistää toiston USB-muistilta.
 • "iPod" - käynnistää toiston iPodilta.
 • "Bluetooth" - käynnistää toiston Bluetooth-yhdistetystä medialähteestä.
 • "Similar music" - soittaa USB-liitetyistä laitteista musiikkia, joka muistuttaa soitettavaa musiikkia.

Huomio

Kaikki järjestelmäkielet eivät tue puheohjausta. No jotka tukevat, on merkitty symbolilla saatavilla olevien järjestelmäkielien luettelossa. Lisätietoja siitä, kuinka tiedot löytyvät, on kohdassa puheohjauksen asetukset.


Oliko tästä apua?