Puhelin

Puhelimen puheohjaus

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Päivitetty 5/18/2020

Puhelimen puheohjaus

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Soittaa yhteystietoon, kuunnella viestit tai sanella lyhyitä viestejä puheohjauskomennoilla Bluetooth-yhteydessä olevalla puhelimella.

Jotta puhelinmuistion yhteystieto voidaan antaa, puheohjauskäskyn täytyy sisältää puhelinmuistiossa ilmoitetut yhteystiedot. Jos yhteystiedolla, esim. Robyn Smith, on useita puhelinnumeroita, myös numerokategoria voidaan ilmoittaa, esim. Koti tai Matkapuhelin: "Call Kalle Virtanen Matkapuhelin".

Painakaa ja sanokaa jokin seuraavista käskyistä:

  • "Call [yhteystieto]" – soittaa valittuun puhelinluettelon yhteystietoon.
  • "Call [puhelinnumero]" - soittaa puhelinnumeroon.
  • "Recent calls" - näyttää puhelulistan.
  • "Read message" - viesti luetaan. Jos viestejä on useita, valitkaa luettava viesti.
  • "Message to [yhteystieto]" – käyttäjää kehotetaan sanomaan lyhyt viesti. Tämän jälkeen toiminto lukee viestin ääneen ja käyttäjä voi valita, lähetetäänkö

    Vain tietyt puhelimet voivat lähettää viestejä auton kautta.

    vai saneleeko hän viestin uudelleen. Jotta tämän toiminnon käyttö on mahdollista, auton on oltava yhteydessä internetiin.

Huomio

Kaikki järjestelmäkielet eivät tue puheohjausta. No jotka tukevat, on merkitty symbolilla saatavilla olevien järjestelmäkielien luettelossa. Lisätietoja siitä, kuinka tiedot löytyvät, on kohdassa puheohjauksen asetukset.


Oliko tästä apua?