Hälytys

Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*

Päivitetty 5/18/2020

Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*

Hälytin aktivoituu, kun auto lukitaan, ja deaktivoituu, kun auton lukitus avataan. Hälytin on mahdollista deaktivoida myös ilman toimivaa avainta.

Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi

Hälytin aktivoituu, kun auto lukitaan, ja deaktivoituu, kun auton lukitus avataan.

Hälyttimen deaktivointi ilman toimivaa etäavainta

Auton lukitus voidaan avata ja hälytin kytkeä pois päältä vaikka etäavain ei toimisi esim. silloin kun etäavaimen paristo on tyhjä.

Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla.

Hälytys laukeaa.

P5-2017-Backup start place in tunnel console

Varmistuslukijan sijainti mukinpitimessä.

Asettakaa etäavain varmistuslukijan avainsymbolin kohdalle tunnelikonsolin mukinpitimessä.

Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa se.

Hälyttimen aktivointi poistetaan.

Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen

Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta tai asettakaa auto jännitetilaan I kääntämällä käynnistyskytkin myötäpäivään ja sitten vapauttamalla se.


Oliko tästä apua?