Hälytys

Hälytys*

Päivitetty 5/18/2020

Hälytys*

Hälytin varoittaa ääni- ja valosignaaleilla, jos autoon nousee joku, jolla ei ole kelpaavaa etäavainta, tai jos käynnistysakkua tai hälytyssireeniä peukaloidaan.

Hälytysilmaisin

16w17- V90/S90-SPA - Larm indicator on the instument panel

Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:

 • Diodi sammuksissa – hälytin deaktivoitu.
 • Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti – hälytin on aktivoitu.
 • Diodi vilkkuu nopeasti hälytyksen poiskytkennän jälkeen enintään 30 sekuntia tai kunnes jännitetila I aktivoidaan – hälytys on lauennut.

Aktivoitu hälytin laukeaa, jos:

 • ovi, konepelti tai takaluukku avataanKoskee tiettyjä markkina-alueita.
 • matkustamossa havaitaan liikettä (jos autossa on liikeanturi*)
 • autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on kallistusanturi*)
 • käynnistysakun kaapeli kytketään irti
 • sireeni kytketään pois.

Hälytyssignaalit

Hälytyksen lauetessa tapahtuu seuraavaa:

 • Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin suljetaan.
 • Varoitusvilkut vilkkuvat 5 minuuttia tai siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.

Jos hälytyksen syytä ei poisteta, hälytysjakso toistetaan enintään 10 kertaaKoskee tiettyjä markkina-alueita..

Liike- ja kallistustunnistimet*

Liike- ja kallistustunnistimet reagoivat auton sisällä tapahtuviin liikkeisiinMyös ilmastointilaitteesta tulevat ilmavirrat rekisteröidään., esim. ikkunan särkemiseen tai yrityksiin hinata auto pois.

Jotta hälytys ei laukeaisi vahingossa:

 • Sulkekaa kaikki ikkunat autosta poistuttaessa.
 • Sulkekaa panoraamakatto.
 • Jos ilmastointilaite on käytössä, suunnatkaa ilmavirta niin, että se ei osoita ylöspäin matkustamossa.

On myös mahdollista alentaa hälytystasoa keskinäytössä.

Symbolit ja ilmoitukset

Symboli

Ilmoitus

Sisältö

P5-15w19-XC90H-Symbol-AntiTheft

Hälytysjärjest. vika Huolto tarpeen

ottakaa yhteys korjaamoon – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

Huomio

Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.


Oliko tästä apua?