Tuulilasi ja takalasi

Sadetunnistimen käyttäminen

Päivitetty 5/18/2020

Sadetunnistimen käyttäminen

Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä säädetään ohjauspylvään oikean vivun säätöpyörällä.

P5-1617 S90 V90-Rain sensor

Oikea ohjauspylvään vipu.

Sadetunnistimen painike
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus

Kun sadetunnistin on aktivoituna, esitetään sadetunnistimen symboli kuljettajan näytössä.

Sadetunnistimen aktivointi

Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla käynnissä tai jännitetilassa I tai II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vipu on asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.

Aktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetunnistimen painiketta .

Siirtäkää vipua alaspäin, jotta pyyhkimet tekevät yhden ylimääräisen pyyhkäisyn.

Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi. Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.

Sadetunnistimen deaktivointi

Deaktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetunnistinpainiketta tai siirtäkää vipu ylöspäin toiselle pyyhinohjelmalle.

Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti jännitetilassa 0 tai moottorin ollessa sammutettuna.

Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti, kun pyyhinsulat asetetaan huoltoasentoon. Sadetunnistin aktivoituu uudelleen, kun huoltoasennosta on poistuttu.

Tärkeää

Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet voivat käynnistyä ja vaurioitua. Sulkekaa sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I tai II. Kuljettajan näytössä oleva symboli sammuu.


Oliko tästä apua?