Tuulilasi ja takalasi

Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen

Päivitetty 5/18/2020

Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen

Tuulilasin ja valonheittimien puhdistuslaitteiden tarkoitus on puhdistaa tuulilasi ja valonheittimet. Tuulilasin ja valonheittimien puhdistuslaitteet käynnistetään ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla.

Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteen käynnistys

P5-1617- S90 V90 Windshield washing

Huuhtelutoiminto, ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu.

Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.

Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä.

Tärkeää

Välttäkää huuhtelujärjestelmän aktivointia, kun se on jäässä tai huuhtelunestesäiliö on tyhjä, muutoin on olemassa vaara pumpun vaurioitumisesta.

Valonheittimien huuhtelu*

Huuhtelunesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti määritetyin aikavälein valonheitinten ollessa käytössä.

Rajoitettu huuhtelu

Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä n. 1 litra (1 qt) ja ilmoitus Pesuneste Taso alhainen Lisää nestettä näytetään kuljettajan näytössä yhdessä symbolin kanssa, huuhtelunesteen syöttö valonheittimiin katkaistaan. Siten priorisoidaan tuulilasin pesu ja näkyvyys sen läpi. Valonheittimiä huuhdellaan ainoastaan kauko- tai lähivalojen palaessa.


Oliko tästä apua?