Ilmanjako

Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja deaktivointi

Päivitetty 5/18/2020

Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja deaktivointi

Enimmäishuurteenpoistoa käytetään huurun ja jään saamiseksi nopeasti pois ikkunoista.

Enimmäishuurteenpoisto deaktivoi ilmastoinnin automaattisäädön ja ilman uudelleenkierrätyksen, aktivoi lämmitys- ja viilennysjärjestelmän sekä muuttaa puhaltimen tason arvoon 5 ja lämpötilan tasolle HI.

Huomio

Äänitaso nousee muutettaessa puhallintasoksi 5.

Kun enimmäishuurteenpoisto deaktivoidaan, ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.

Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja deaktivointi keskikonsolista

Keskikonsolissa on painike enimmäishuurteenpoiston nopeaa käyttöä varten.

Tuulilasin sähkölämmityksellä* voidaan enimmäishuurteenpoisto vain aktivoida yksittäin keskinäytön ilmastointinäkymästä.

P5/P6-1746–Climate–Physical button windscreen

Painike keskikonsolissa.

Autot ilman sähkölämmitteistä tuulilasia:

Painakaa painiketta.

Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.

Autot, joissa on sähkölämmitteinen tuulilasi:

Painakaa painiketta toistuvasti vaihtaaksenne kolmen tason välillä:

  • Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
  • Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja enimmäishuurteenpoisto
  • Deaktivoitu.

Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.

Huomio

Enimmäishuurteenpoisto käynnistyy tietyllä viiveellä puhallintason lyhyen lisäyksen välttämiseksi, jos sähkölämmitteinen tuulilasi deaktivoidaan kahdella nopealla painikkeen painalluksella.

Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja deaktivointi keskinäytöstä

P5-1507-Icon-settings-climate

Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.

P5/P6-1846–Climate–Button max defroster

Painakaa painiketta Max.

Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.


Oliko tästä apua?