Ilmastoinnin säädin istuinta ja ohjauspyörää varten

Etuistuimen sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi

Päivitetty 5/18/2020

Etuistuimen sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi

Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.

Istuimien sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy alhaisessa ulkolämpötilassa.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta Ilmastointi.

Valitkaa Kulj. istuimen autom. lämmityksen taso ja Matkustajan istuimen autom. lämmityksen taso kuljettajan ja matkustajan istuinten sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.

Kyseisessä etuistuinten sähkölämmityksen painikkeessa ilmastointirivillä näytetään "A", kun automaattinen käynnistys on aktivoitu.

Valitkaa Alhainen, Keskitaso tai Voimakas valitaksenne tason, jonka jälkeen toiminto aktivoituu.


Oliko tästä apua?