Matkustamon ilmastointisäädin

Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi

Päivitetty 5/18/2020

Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi

Lämmitys- ja viilennystoiminto viilentää tulevan ilman ja poistaa siitä kosteuden tarvittaessa.

Kun ilmastointi on aktivoitu, ilmastointilaite ohjaa automaattisesti käynnistystä ja sammuttamista tarpeen mukaan.

P5-1507-Icon-settings-climate

Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.

P5/P6-1846–Climate–Button AC

Painakaa painiketta AC.

Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.

Huomio

Sulkekaa kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto*, jotta ilmastointi toimii optimaalisesti.

Huomio

Ilmastointia ei ole mahdollista aktivoida, kun puhaltimen säädin on asennossa Off.


Oliko tästä apua?