Matkustamon ilmastointisäädin

Lämpötilan synkronointi

Päivitetty 5/18/2020

Lämpötilan synkronointi

Auton eri ilmastovyöhykkeiden lämpötila voidaan synkronoida kuljettajan puolelle säädetyn lämpötilan kanssa.

P5-1507–Climate–Buttons temperature synchronisation

Synkronointipainike kuljettajan puolen lämpötilansäätimessä.

Painakaa kuljettajan puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä säätimen avaamiseksi.

Painakaa painiketta Synkronoi lämpötila.

Lämpötila kaikilla vyöhykkeillä autossa synkronoidaan kuljettajan puolen asetetun lämpötilan mukaan ja synkronointisymboli esitetään lämpötilapainikkeen yhteydessä.

Synkronointi päättyy painettaessa uudelleen Synkronoi lämpötila tai muutettaessa jonkin muun kuin kuljettajan ilmastovyöhykkeen lämpötila-asetuksia.


Oliko tästä apua?