Matkustamon ilmastointisäädin

Puhaltimen tason säätö takaistuimelle*

Päivitetty 11/10/2020

Puhaltimen tason säätö takaistuimelle*

Puhallin voidaan säätää usealle automaattisesti säädetylle puhallintasolle takaistuinta varten.

Takaistuimen puhaltimen tason säätö etuistuimelta

P5-1507-Icon-settings-climate

Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.

Valitkaa välilehti Takailmastointi.

P5-1507–Climate–Buttons fan rear

Puhaltimen säätöpainikkeet välilehdellä Takailmastointi ilmastonäkymässä.

Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa, 1-5.

Takaistuimen puhaltimen taso voidaan sulkea painamalla Toisen rivin ilmastointi.

Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason painikkeet syttyvät.

Takaistuimen puhaltimen tason säätö takaistuimelta

Säätimen käyttämiseksi on ensin painettava lukituksen avauspainiketta tunnelikonsolin ilmastointipaneelissa.

P5-1717–Climate–Rear climate controls fan

Puhaltimen säädin ilmastopaneelissa takana tunnelikonsolin päällä.

Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa, 1-5.

Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason painikkeet syttyvät.

Huomio

Puhaltimen tasoa takaistuimelle ei voi asettaa, jos etuistuimen puhaltimen taso on tilassa Off.

Äänitason alentamiseksi rajoitetaan takaistuimen puhallintasoa riippuen siitä, mikä puhallintaso on etuistuimella.

Takaistuimen puhaltimen taso voidaan kytkeä pois toiminnasta vain keskinäytön ilmastointinäkymässä.

Huomio

Lämmitys- ja viilennyslaitteisto sopeuttaa automaattisesti ilmavirran tarpeen mukaan valitulla puhallintasolla, mikä tarkoittaa, että puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa, vaikka puhallintaso on sama.


Oliko tästä apua?