AdBlue

AdBlue®-nesteen tarkistus ja lisääminen

Päivitetty 5/18/2020

AdBlue®-nesteen tarkistus ja lisääminen

Tarkistakaa AdBlue-määrä säännöllisesti ja lisätkää sitä, jos kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus alhaisesta AdBlue-tasosta.

AdBlue-nesteen kulutus vaihtelee ajotavan mukaan. Jos AdBlue-säiliön annetaan tyhjentyä kokonaan, autoa ei voi enää käynnistää.

Huomio

Älkää koskaan ajako AdBlue-säiliötä tyhjäksi. Täyttäkää säiliö hyvissä ajoin ennen kuin se on tyhjä.

Jos säiliö ajetaan tyhjäksi, moottoria ei voida sammutuksen jälkeen käynnistää normaaliin tapaan eikä muilla apukeinoilla.

Ainoa tapa käynnistää auto uudelleen säiliön tyhjäksi ajamisen jälkeen on lisätä vähintään kuljettajan näytössä ilmoitettu määrä erittelyjen mukaista AdBlue-nestettä.

AdBlue-määrän tarkistaminen

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

Avatkaa sovellus Auton tila sovellusnäkymässä.

P5-1746-XC60-Status button in centerdisplay

Näyttäkää AdBlue-määrä painamalla Tila.

P5-1846-All-AdBlue level graph in centerdisplay

AdBlue-määrän grafiikka keskinäytössä.

Kukin ilmaisin tarkoittaa n. 25 %:a täydestä säiliöstä.

Kun säiliössä on alle 25 % jäljellä, jäljellä oleva ilmaisin vaihtuu ruskeankeltaiseksi, ja kun alle 10 % on jäljellä, se muuttuu punaiseksi.

AdBlue-nesteen lisääminen

P5-XC60-1746-Adblue symbol-driver display white

Kun AdBlue alkaa olla vähissä, kuljettajan näytössä syttyy symboli ja ilmoitus AdBlue vähissä näytetään.

Älkää täyttäkö säiliötä liikaa. Se, kuinka paljon AdBlue-nestettä voidaan täyttää, näytetään sovelluksessa Auton tila.

Käyttäkää oikean laatuista AdBlue-nestettäISO 22241

Avatkaa polttoainesäiliön luukku painamalla kevyesti luukun takaosaa.

P6-1746-XC40-Adblue filling point

Avatkaa pienemmän AdBlue-täyttöputken sininen kansi.

Lisätkää nestettä hitaasti/annoksittain ilmataskujen syntymisen välttämiseksi.

Varoitus

Tankattaessa huoltoasemalla AdBlue-pumpusta on suositeltavaa käyttää henkilöautolle sopivaa pumppua. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää raskaammille ajoneuvoille tarkoitettua AdBlue-pumppua.

Tärkeää

Pyyhkikää mahdollisesti roiskunut AdBlue pois.

Varokaa, että AdBlue-nestettä ei pääse auton maalipinnalle. Jos näin käy, huuhdelkaa runsaalla vedellä, koska neste voi vaurioittaa maalipintaa.


Oliko tästä apua?