HomeLink

HomeLink®*

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

-järjestelmän ohjelmointi

Päivitetty 5/18/2020

HomeLink®*

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

-järjestelmän ohjelmointi

Ohjelmoikaa HomeLink®, palauttakaa kaikki ohjelmoinnit tai ohjelmoikaa jokin yksittäinen painike uudelleen noudattamalla näitä ohjeita.

Huomio

Tietyissä autoissa pitää virran olla päällä tai "lisävarusteasennossa" ennen kuin HomeLink®-järjestelmä on ohjelmoitavissa tai käytettävissä. On hyvä laittaa uudet paristot kaukosäätimeen, jonka HomeLink® korvaa, nopeamman ohjelmoinnin ja radiosignaalin paremman lähettämisen vuoksi. HomeLink®-painikkeet tulee nollata ennen ohjelmointia.

Varoitus

HomeLink®-järjestelmää ohjelmoitaessa ohjelmoitava autotallin ovi tai veräjä voi aktivoitua. Varmistakaa sen vuoksi, ettei kukaan ole oven tai veräjän läheisyydessä ohjelmoinnin aikana. Auton täytyy seistä autotallin ulkopuolella, kun autotallin ovenavaaja ohjelmoidaan.

Suunnatkaa kauko-ohjain ohjelmoitavaa HomeLink®-painiketta kohti ja pitäkää sitä n. 2–8 cm:n (n. 1–3 tuuman) päässä painikkeesta. Älkää peittäkö HomeLink® -merkkivaloa.

Huomatkaa: Tietyt kauko-ohjaimet voivat ohjelmoida HomeLink®-järjestelmän paremmin noin 15–20 cm:n (noin 6–12 tuuman) etäisyydeltä. Muistakaa tämä, jos ohjelmoinnissa esiintyy ongelmia.

Painakaa ja pitäkää painettuina kaukosäätimen molempia painikkeita ja ohjelmoitavaa HomeLink®-painiketta.

Älkää vapauttako painikkeita, ennen kuin merkkivalo on siirtynyt vilkkumasta hitaasti (n. 1 kerran sekunnissa) joko vilkkumaan nopeasti (n. 10 kertaa sekunnissa) tai palamaan jatkuvasti.

Jos merkkivalo palaa jatkuvasti: Ohjelmointi on valmistunut. Aktivoikaa painamalla ohjelmoitua painiketta 2 kertaa.

Jos merkkivalo vilkkuu nopeasti: HomeLink®-ohjelmoitavassa laitteessa voi olla turvatoiminto, joka vaatii lisävaiheiden tekemistä. Testatkaa, toimiiko ohjelmointi, painamalla ohjelmoitua painiketta 2 kertaa. Muutoin jatkakaa seuraavista vaiheista.

P5-1507 HomeLink Learn button

Etsikää opetuspainikePainikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan. esim. autotallin oven vastaanottimesta. Se sijaitsee tavallisesti vastaanottimessa lähellä antennin kiinnitystä.

Painakaa vastaanottimen opetuspainiketta kerran ja vapauttakaa se. Ohjelmointi pitää saattaa loppuun 30 sekunnin kuluessa painikkeen painamisesta.

Painakaa HomeLink®-laitteen painiketta, jonka haluatte ohjelmoida, ja vapauttakaa se. Toistakaa painakaa/pitäkää/vapauttakaa -sekvenssi toisen kerran, ja vastaanottimen mallista riippuen, myös kolmannen kerran.

Ohjelmointi on nyt valmis ja autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua painiketta painetaan.

Jos syntyy ohjelmointiongelmia, ottakaa yhteys kohteeseen HomeLink® osoitteessa: homelink.com tai soittakaa numeroon 00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277)Huomatkaa, että maksuton numero ei ehkä ole käytettävissä operaattorista riippuen..

Yksittäisen painikkeen uudelleenohjelmointi

Ohjelmoikaa yksittäinen HomeLink®-painike uudelleen seuraavasti:

Painakaa haluamaanne painiketta ja pitäkää sitä 20 sekuntia painettuna.

Kun HomeLink®-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti, ohjelmointi voidaan tehdä tavalliseen tapaan.

Huomatkaa: Jos ohjelmoitava painike ei tule ohjelmoiduksi uudella yksiköllä, se palaa aikaisemmin tallennettuun ohjelmointiin.

HomeLink® -painikkeiden ohjelmoinnin poistaminen

Ohjelmointi voidaan poistaa kerralla vain kaikista HomeLink®-painikkeista, ei yksittäisistä painikkeista. Yksittäiset painikkeet voidaan vain ohjelmoida uudelleen.

Painakaa ulompia HomeLink®-painikkeita (1 ja 3) n. 10 sekuntia.

Kun merkkivalo alkaa jatkuvan palamisen sijaan vilkkua, painikkeiden ohjelmointi on poistettu ja ne voidaan ohjelmoida uudelleen.


Oliko tästä apua?