Jarrut

Energiaa talteen ottava jarrutus*

Päivitetty 5/18/2020

Energiaa talteen ottava jarrutus*

Auto ottaa talteen liike-energiaa jarrutuksessa polttoaineenkulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi.

P5P6-20w17-Regenerative braking KERS

Kun akun symboli näkyy kuljettajan näytössä, auto tuottaa virtaa akkuunSymboli näkyy 48 V:n akulla varustetuissa autoissa..

Toiminto on käytettävissä kaikissa ajotiloissa vaihdeasennon D tai M yhteydessä.

Jarruenergian talteenoton aktivointi

Jarrupolkimen painaminen kevyesti tai moottorijarrutus aktivoi jarruenergian talteenoton.

Käsinvaihtoasennon M valinta lisää energian talteenottoa moottorijarrutuksessa.


Oliko tästä apua?