Käynnistys ja ajo

Liikenneonnettomuus

Päivitetty 5/18/2020

Liikenneonnettomuus

Jos joudutte autollanne liikenneonnettomuuteen, kytkekää varoitusvilkut päälle ja siirtäkää auto mahdollisuuksien mukaan pois liikennettä vaarantavasta paikasta.

Älkää yrittäkö käynnistää autoa uudelleen, jos haistatte polttoainetta, kun kuljettajan näytössä on ilmoitus Safety mode Katso käyttöopasta. Poistukaa tällöin viipymättä auton luota!

Kutsukaa pelastus- tai tienvarsipalvelu tarpeen mukaan.

Auton varustelusta riippuen auto voi itse tunnistaa onnettomuuden ja ottaa yhteyden lähimpään hälytyskeskukseen. Jos autossa ei ole Volvo On Call* -järjestelmää, on olemassa eurooppalaisen lainsäädännön edellyttämä Pan-European eCall, joka antaa automaattisen törmäyshälytyksen ja akuuttia apua hätätilanteissaKoskee tiettyjä markkina-alueita..

  • Muistakaa turvallisuus noustessanne autosta!
  • Käyttäkää heijastinliiviä ja laittakaa varoituskolmio tielle varoittamaan muita tielläliikkujia.

Eläinonnettomuuden yhteydessä

Olkaa varovainen, vammautunut eläin voi tuntea olevansa satimessa, jolloin se puolustautuu.

Kutsukaa poliisi apuun eläimen lopettamiseksi, jos eläin on vammautunut vaikeasti, tai kuolleen eläimen siirtämiseksi pois tieltä, jotta se ei aiheuta vaaraa muille tiellä liikkujille.


Oliko tästä apua?