Polttoaine

Bensiini

Päivitetty 1/26/2021

Bensiini

On tärkeää käyttää tankattaessa oikeaa polttoainetta. Bensiineillä on erilaisia oktaanilukuja, jotka on sovitettu erityyppisiin ajoihin.

Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien bensiiniä. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää polttoainetta. Bensiinin täytyy olla normin EN 228 mukaista.

Bensiinin merkintä

P5-1846-All-Decal petrol

Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.

CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä viimeistään 12. lokakuuta 2018 myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.

Euroopan tämänhetkiset vakiopolttoaineet tunnistaa näistä merkinnöistä. Bensiinimoottorilla varustetussa autossa voidaan käyttää seuraavilla merkinnöillä varustettua bensiiniä:

P5-1646-x90-Sticker E5 for petrol

E5 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 2,7 % ja etanolipitoisuus enint. 5 til. %.

P5-1646-x90-Sticker E10 for petrol

E10 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 3,7 % ja etanolipitoisuus enint. 10 til. %.

Tärkeää

  • Polttoaine, jossa on jopa 10 tilavuusprosenttia etanolia, on sallittua.
  • EN 228 E10 -bensiini (enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia) on hyväksytty käytettäväksi.
  • Etanolipitoisuus saa olla korkeintaan E10 (enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia). Esimerkiksi E85 ei ole sallittu.

Oktaaniluku

  • RON 95 voidaan käyttää normaaliajossa.
  • RON 98 -oktaanilukua suositellaan hyvän tehon ja alhaisen polttoaineenkulutuksen saavuttamiseksi.
  • Pienempää oktaanilukua kuin RON 95 ei saa käyttää.

Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C (100 °F) suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua mukautetun suorituskyvyn ja pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.

Tärkeää

  • Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei katalysaattori vaurioidu.
  • Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta ei saa käyttää.
  • Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.

Oliko tästä apua?