Start/Stop-toiminto

Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen

Päivitetty 5/18/2020

Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen

Start/Stop-toiminto sammuttaa moottorin tilapäisesti auton seistessä ja käynnistää sen sitten automaattisesti, kun sitä tarvitaan.

Start/Stop-toiminto on käytettävissä, kun auto käynnistetään ja se voidaan aktivoida, kun tietyt edellytykset ovat täyttyneet.

Kuljettajan näytössä ilmoitetaan, milloin toiminto on

 • käytettävissä
 • aktiivinen
 • ei käytettävissä.

Kaikki auton tavanmukaiset järjestelmät, kuten valaistus, radio jne., toimivat normaalisti myös moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti. Tietyn varustuksen toimintaa voidaan kuitenkin rajoittaa tilapäisesti esim. ilmastointilaitteen puhaltimen nopeutta tai äänentoistolaitteiston erittäin suurta äänenvoimakkuutta.

Automaattinen pysäytys

Jotta moottori pysähtyy automaattisesti, on voimassa seuraavaa:

Automaattivaihteistolla varustettu auto

 • Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja pitäkää sitten jalka edelleen jarrupolkimella - moottori sammuu.

Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto

 • Kytkekää vapaalle, asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin - moottori sammuu automaattisesti.

Ajotilassa Comfort tai Eco voi moottori sammua automaattisesti ennen kuin auto pysähtyy kokonaan.

Mukautuvan nopeudensäätimen tai Pilot Assist -toiminnon ollessa aktivoituna moottori sammuu automaattisesti noin 3 sekunnin kuluttua pysähtymisen jälkeen.

Automaattinen käynnistys

Jotta moottori käynnistyy automaattisesti, on voimassa seuraavaa:

Automaattivaihteistolla varustettu auto

 • Vapauttaa jarrupoljin - moottori käynnistyy automaattisesti ja ajo voi jatkua. Ylämäessä tulee mukaan mäkilähtöavustin (HSA

  Hill Start Assist

  ), joka estää auton rullaamisen taaksepäin.
 • Kun Auto hold -toiminto on aktivoitu, viivytetään automaattista käynnistystä, kunnes kaasupoljinta painetaan.
 • Kun mukautuva nopeudensäädin tai Pilot Assist on aktivoitu, moottori käynnistyy automaattisesti, kun kaasupoljinta painetaan, tai kun ohjauspyörän vasemmanpuoleisen painikesarjan -painiketta painetaan.
 • Säilyttäkää paine jarrupolkimella ja painakaa kaasupoljinta - moottori käynnistyy automaattisesti.
 • Alamäessä: Vähentäkää painetta käyttöjarrulla hieman, jolloin auto alkaa rullata - moottori käynnistyy automaattisesti pienen nopeudenlisäyksen jälkeen.

Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto

 • Vaihdevipu vapaa-asennossa: Painakaa kytkin- tai kaasupoljinta - moottori käynnistyy.
 • Alamäessä: Vähentäkää painetta käyttöjarrulla hieman, jolloin auto alkaa rullata - moottori käynnistyy automaattisesti pienen nopeudenlisäyksen jälkeen.

Symbolit kuljettajan näytössä

Valkoinen - näytetään kierroslukumittarissa, kun toiminto on käytettävissä.

Vihreä - näytetään kierroslukumittarissa, kun toiminto on aktiivinen ja moottori pysäytetty automaattisesti.

Harmaa - kun symboli on yliviivattu ja harmaana, toiminto ei ole käytettävissä.

Jos mitään symbolia ei näytetä, toiminto on suljettu.

P5P6-1924-Start Stop A in circle symbol in gauge

Toiminto on aktiivinen ja moottori on pysäytetty automaattisesti.

Autoissa, joissa on 8-tuumainen kuljettajan näyttö, symboli näkyy nopeusmittarin alareunassa.


Oliko tästä apua?