Suosituksia ajettaessa

Ajoasento Eco

Päivitetty 5/18/2020

Ajoasento Eco

Ajotila Eco voi parantaa ajamisen polttoainetaloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Käyttäkää tätä ajotilaa sekä polttoaineen että ympäristön säästämiseksi.

Seuraavat ominaisuudet sovitetaan Eco-tilaa varten:

 • Vaihteiston vaihtamiskohdat

  Vain automaattivaihteistolla.

  .
 • Moottorinohjausta ja vastetta kaasupolkimelta.
 • Vapaakytkintoiminto Eco Coast

  Vain automaattivaihteistolla.

  aktivoituu ja moottorijarrutus lakkaa, kun kaasupoljin vapautetaan välillä 65 ja 140 km/h (40–87 mph) olevilla nopeuksilla.
 • Tietyt ilmastojärjestelmän asetukset toimivat rajoitetulla teholla tai suljetaan.
 • Kuljettajan näyttö esittää tietoja ECO-mittarissa, mikä helpottaa ympäristötietoista ja taloudellista ajamista.

Vapaakytkintoiminto Eco Coast

Vain automaattivaihteistolla.

Vapaakytkintoiminto Eco Coast tarkoittaa käytännössä, että moottorijarrutus lakkaa, mistä seuraa, että auton liike-energiaa käytetään pitempien osuuksien rullaamiseen. Kun kuljettaja vapauttaa kaasupolkimen kytketään vaihteisto automaattisesti irti moottorista, jonka käyntinopeus laskee joutokäynnille ja kulutus pienenee.

Toimintoa käytetään parhaiten paikoissa joissa voi rullata kauan esim. teillä joilla on loiva alamäki tai ennakoidun nopeudenvähentämisen yhteydessä tultaessa pienemmän nopeusrajoituksen alueelle.

Vapaakytkintoiminnon aktivointi

Toiminto aktivoituu, kun kaasupoljin vapautetaan täysin ylös yhdistettynä seuraaviin parametreihin:

 • Eco-ajotila on aktivoitu.
 • Vaihteenvalitsin on D-asennossa.
 • Nopeus välillä n. 65–140 km/h (40–87 mph).
 • Tien alamäki ei jyrkempi kuin n. 6 %.

Kuljettajan näyttö esittää COASTING, kun vapaakytkintoimintoa käytetään.

Rajoitukset

Vapaakytkintoiminto ei ole käytettävissä, jos

 • moottori ja/tai vaihteisto ei ole normaalissa toimintalämpötilassaan
 • vaihteenvalitsin siirretään asennosta D manuaaliseen asentoon
 • nopeus on alueen n. 65–140 km/h (40–87 mph) ulkopuolella
 • tien alamäki on jyrkempi kuin n. 6 %
 • Tehdään manuaalisia vaihtamisia ohjauspyörän valitsimilla*.

Vapaakytkintoiminnon deaktivointi ja sulkeminen

Tietyissä tilanteissa voi olla suotavaa deaktivoida tai sulkea toiminto, jotta moottorijarrutusta voidaan käyttää. Esimerkkejä sellaisista tilanteista voivat olla jyrkät alamäet ja ajo ennen tulevaa ohitusta - jotta se voidaan tehdä mahdollisimman turvallisesti.

Deaktivoikaa toiminto seuraavasti

 • vaikuttakaa kaasu- tai jarrupolkimeen
 • siirtäkää vaihteenvalitsin manuaaliseen asentoon
 • Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*.

Sulkekaa vapaakytkintoiminto

 • vaihtamalla ajotilaa*
 • sulkemalla Eco-ajotilan toimintonäkymässä.

Myös ilman vapaakytkintoimintoa on mahdollista rullata pitempiä matkoja, mikä myötävaikuttaa kulutuksen alenemiseen. Mahdollisimman hyvän polttoainetalouden kannalta on kuitenkin suotuisampaa pitää vapaakytkintoiminto aktivoituna, jotta voidaan rullata pitempiä matkoja.

Nopeudensäädin Eco Cruise

Käytettäessä nopeudensäädintä Eco-ajotilassa auto kiihtyy ja hidastaa lievemmin muihin ajotiloihin verrattuna, jolloin voidaan saavuttaa enemmän polttoainesäästöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että nopeus voi olla hieman säädettyä ajonopeutta suurempi tai pienempi.

 • Tasaisella tiellä auton nopeus voi poiketa säädetystä nopeudesta, kun nopeudensäädin on aktiivinen ja auto rullaa vapaasti.
 • Jyrkässä ylämäessä auton nopeus laskee, kunnes vaihdetaan pienemmälle vaihteelle

  Vain automaattivaihteistolla.

  , jolloin auto kiihdyttää maltillisesti säädetyn ajonopeuden saavuttamiseksi.
 • Auton rullatessa vapaasti alamäessä sen ajonopeus voi olla hieman säädettyä ajonopeutta suurempi tai pienempi. Toiminto käyttää tavallista moottorijarrutusta säädetyn ajonopeuden ylläpitämiseksi, tarvittaessa myös käyttöjarruja.

Eco-mittari kuljettajan näytössä

P5P6-1917-ECO guide in 12 inch driver display

Eco-mittari 12-tuumaisessa kuljettajan näytössä*.

P5-1917-SPA-Eco guide in 8 inch driver display

Eco-mittari 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä.

ECO-mittari osoittaa, kuinka taloudellista ajaminen on:

 • Taloudellisen ajon yhteydessä mittari näyttää pientä arvoa osoittimen ollessa vihreällä alueella.
 • Epätaloudellisessa ajossa, esim. äkillisen jarrutuksen tai voimakkaan kiihdytyksen yhteydessä mittari näyttää korkeaa lukemaa.

ECO-mittarissa on myös osoitin, joka näyttää, kuinka referenssikuljettaja ajaisi autoa samassa ajotilanteessa. Sen osoittaa mittarin lyhyt osoitin.

Eco-ilmastointi

Eco-ajotilassa matkustamon eco-ilmastointi aktivoituu automaattisesti energiankulutuksen vähentämiseksi.

Huomio

Aktivoitaessa Eco-ajotila joitakin parametreja lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän asetuksissa muutetaan ja joidenkin sähkökuluttajien toimintoja rajoitetaan. Jotkut asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti, mutta täysi toimivuus saavutetaan vain sulkemalla Eco-ajotila tai sovittamalla Individual*-ajotila siten, että ilmastointi toimii täysimittaisesti.

Jos on ongelmia huurtumisen kanssa, painakaa maks. huurteenpoisto -painiketta.


Oliko tästä apua?