Suosituksia ajettaessa

Dieselin hiukkassuodatin

Päivitetty 5/18/2020

Dieselin hiukkassuodatin

Dieselkäyttöisessä autossa on hiukkassuodatin pakokaasupäästöjen vähentämiseksi tehokkaammin.

Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään dieselhiukkassuodattimeen normaalin ajon aikana. Kun nämä ehdot täyttyvät, alkaa regenerointi hiukkasten polttamiseksi pois ja suodattimen tyhjentämiseksi. Regeneroinnin aloittamiseksi moottorin on oltava normaalissa toimintalämpötilassa. Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää yleensä 10 - 20 minuuttia.

Huomio

Regeneroinnin aikana voi ilmetä seuraavaa:

  • moottorin tehon pienehkö väheneminen voidaan havaita tilapäisesti
  • polttoaineenkulutus voi tilapäisesti lisääntyä
  • palaneen hajua voi esiintyä.

Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin normaalin toimintalämpötilansa.

Tärkeää

Jos suodatin täyttyy kokonaan hiukkasista, saattaa moottorin käynnistäminen olla vaikeaa, ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Silloin on vaarana, että suodatin pitää vaihtaa.

Ajettaessa dieselautolla lyhyitä matkoja alhaisella nopeudella

Ajotapa vaikuttaa pakokaasujen puhdistusjärjestelmän kapasiteettiin. Vaihtelevien ajomatkojen ajaminen eri nopeuksilla on tärkeää mahdollisimman energiatehokkaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Toistuva lyhyiden ajomatkojen ajaminen alhaisella nopeudella (tai kylmässä ilmastossa) kylmällä moottorilla voi aiheuttaa ongelmia, jotka voivat pikkuhiljaa johtaa toimintahäiriöihin ja aiheuttaa varoitusviestejä. Jos autolla ajetaan lähinnä kaupunkiliikenteessä, on tärkeää ajaa säännöllisesti myös suurilla ajonopeuksilla, jotta pakokaasujen puhdistusjärjestelmä voi tehdä regeneroinnin.

  • Autolla on ajettava maantiellä yli 60 km/h:n (38 mph:n) ajonopeudella vähintään 20 minuuttia tankkausten välillä.

Oliko tästä apua?