Suosituksia ajettaessa

Kahlaus

Päivitetty 5/18/2020

Kahlaus

Kahlaus tarkoittaa autolla ajamista vedessä esimerkiksi tulvivalla ajoväylällä. Kahlaus on tehtävä erittäin varovasti.

Autolla voidaan ajaa enintään 25 cm (9 tuumaa) syvän veden läpi korkeintaan kävelynopeudella. Erityistä varovaisuutta on noudatettava ajettaessa virtaavan veden poikki.

Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.

  • Puhdistakaa sähköisen lämmittimen ja perävaunun mahdolliset liittimet vedessä ja savessa ajamisen jälkeen.
  • Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä - se voi aiheuttaa autoon sähkövikoja.

Tärkeää

  • Moottorivaurio voi olla seurauksena, jos ilmansuodattimeen pääsee vettä.
  • Jos vaihteistoon pääsee vettä, öljyjen voitelukyky heikkenee, jolloin näiden järjestelmien käyttöikä lyhenee.
  • Jonkin komponentin, moottorin, vaihteiston, turboahtimen, tasauspyörästön tai niiden sisäisten osien vaurioita, jotka ovat aiheutuneet tulvimisesta, hydrostaattisesta lukituksesta tai öljyn puutteesta, ei takuu kata.
  • Jos moottori on pysähtynyt veteen, älkää yrittäkö käynnistää - hinauttakaa auto vedestä korjaamoon - suosittelemme Volvon teknistä palvelua. Vaarana on moottorivaurio.

Oliko tästä apua?