Vaihteisto

Käsivalintainen vaihteisto

Päivitetty 5/18/2020

Käsivalintainen vaihteisto

Kuljettaja valitsee käsivalintaisesta vaihteistosta käsin sopivan vaihteen nopeudesta ja kulloinkin tarvittavasta tehosta riippuen.

Vaihtaminen

P5-1717--XC60-Manual gearshifter

Yleiskuva vaihdevivusta ja vaihtokaaviosta.

Vapaa-asento (N)

Käsivalintaisessa vaihteistossa on kuusi vaihdetta ja vaihdekaavio on merkitty vaihdevipuun.

  • Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen vaihtamisen yhteydessä.
  • Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.

Peruutusvaihteen salpa

Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.

  • Noudattakaa vaihdevivun vaihdekaaviota ja siirtäkää vaihdevipu vapaa-asennosta asentoon R.
  • Kytkekää peruutusvaihde vain auton seistessä paikallaan.

Pysäköinti

Varoitus

Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua, kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty vaihde ei riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.


Oliko tästä apua?