Vaihteisto

Vaihtaminen automaattivaihteistolla

Päivitetty 3/15/2021

Vaihtaminen automaattivaihteistolla

Vaihtakaa vaihdeasentoa pienellä vaihdevivulla työntämällä palautuvaa vaihteenvalitsinta eteen- tai taaksepäin tai käsinvaihtotilassa työntämällä sitä sivusuunnassa. Käytettäessä isoa vaihdevipua sitä painetaan käsinvaihtotilassa vasemmalle.

Vaihtaminen

P5-1917-Old gear shift pattern

Yleiskuva isosta vaihdevivusta ja vaihdeasennoista.

P5-2017-8G-Gear shift pattern

Yleiskuva pienestä vaihdevivusta ja vaihdeasennoista.

Vaihdeasennot

Pysäköinti – P

P5-2017-Hybrids-Gear shifter P

Yleiskuva vaihdevivusta ja pienen vaihdevivun P-asennosta.

Pienen vaihdevivun kohdalla pysäköintiasento aktivoidaan vaihteenvalitsimen vieressä olevalla P-painikkeella. Suurta vipua käytettäessä pysäköintiasento aktivoidaan siirtämällä vaihdevipu asentoon P.

P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti lukittu.

Valitkaa P-asento pysäköitäessä. P-asennossa auto voidaan käynnistää. Auton on oltava paikallaan, kun P-asento valitaan.

Pysäköitäessä – kytkekää ensin seisontajarru ja valitkaa sitten P-asento.

Varoitus

Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.

Huomio

Jotta auto voidaan lukita ja hälytin kytkeä päälle, vaihteiston tulee olla asennossa P.

AputoiminnotKoskee pienellä vaihdevivulla varustettuja autoja.

Järjestelmä vaihtaa P-asentoon automaattisesti

  • jos auto sammutetaan tilassa D tai R sen seistessä paikallaan.
  • jos auto on käynnissä pienellä nopeudella samaan aikaan kuin kuljettaja avaa turvavyön ja kuljettajan oven painamatta mitään poljinta.

Auton pysäköinti ilman turvavyötä ja ovi avoinna: poistukaa P-tilasta kytkemällä jälleen R tai D.

Jos auto sammutetaan vaihteiston ollessa N-asennossa, vaihteisto ei vaihda automaattisesti P-asentoon. Tämä mahdollistaa auton pesemisen automaattipesussa.

Peruutus – R

Valitkaa asento R peruuttaaksenne. Auton on oltava paikallaan, kun R-asento valitaan.

Vapaa – N

N-asennossa auto rullaa vapaasti. N-asennossa auto voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru, jos auto on paikallaan vaihteenvalitsimen ollessa N-asennossa.

Vaihtaminen N-asennosta muuhun vaihdeasentoon edellyttää, että, jarrupolkimen on oltava painettuna ja virtalukon asennossa II. Pienellä vaihdevivulla varustetuissa autoissa moottorin on oltava käynnissä.

Ajoasento - D

D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan.

Auton on oltava paikallaan vaihdettaessa asennosta R asentoon D.

Manuaalinen asento – M

P5-1917-Old gear shift pattern in driver display

Yleiskuva ison vaihdevivun vaihtokaaviosta kuljettajan näytössä.

M-asennossa on mahdollista vaihtaa manuaalisesti. Auto jarruttaa moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.

M-asento valitaan siirtämällä vaihteenvalitsin sivulle asennosta D ja ääriasentoon kohtaan " ± ".

  • Painakaa vaihteenvalitsinta eteenpäin "+" -merkin suuntaan vaihtaaksenne suuremmalle vaihteelle ja vapauttakaa se.
  • Painakaa vaihteenvalitsinta taaksepäin "" -merkin suuntaan vaihtaaksenne pienemmälle vaihteelle ja vapauttakaa se.
  • Palatkaa D-asentoon painamalla vaihteenvalitsin asennossa D sivulle ääriasentoon.
P5P6-1917-8G-Gear shift mode M in driver display

Yleiskuva pienen vaihdevivun vaihtokaaviosta kuljettajan näytössä.

M-asennossa on mahdollista vaihtaa manuaalisesti. Auto jarruttaa moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.

M-asento valitaan viemällä vaihteenvalitsin taaksepäin asennosta D.

  • Painakaa vaihteenvalitsinta oikealle "+" -merkin suuntaan vaihtaaksenne suuremmalle vaihteelle ja vapauttakaa se.
  • Painakaa vaihteenvalitsinta vasemmalle "" -merkin suuntaan vaihtaaksenne pienemmälle vaihteelle ja vapauttakaa se.
  • Painakaa vaihteenvalitsinta taaksepäin palataksenne D-asentoon.

Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi vaihteisto vaihtaa automaattisesti alaspäin, jos nopeuden laskee alemmaksi kuin valitulle vaihteelle on kohtuullista.


Oliko tästä apua?