Blind Spot Information

BLIS*

Päivitetty 5/18/2020

BLIS*

BLISBlind Spot Information-toiminto on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa havaitsemaan omaan autoon nähden vinosti takana tai sivulla olevat ajoneuvot kuljettajan auttamiseksi vilkkaassa liikenteessä teillä, joilla on useita ajokaistoja samaan suuntaan.

P5-1917-Blind Spot Information light position

BLIS-valon sijainti

BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan seuraavista:

  • kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
  • nopeasti lähestyvät, omaa autoa lähimpänä olevat ajoneuvot vasemmalla ja oikealla ajokaistalla.
P5-1507-Blind Spot Information, blind spot zones

BLISin periaate

Kuolleen kulman vyöhyke
Nopeasti saavuttavien ajoneuvojen vyöhyke

Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:

  • toinen ajoneuvo ohittaa oman auton
  • toinen ajoneuvo saavuttaa omaa autoa nopeasti.

Kun BLIS havaitsee ajoneuvon vyöhykkeellä 1, tai nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhykkeellä 2, merkkivalo ko. ulkotaustapeilin yhteydessä palaa kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä tilassa sen puolen suuntavilkun päälle, jota varoitus koskee, merkkivalo ei pala enää jatkuvasti, vaan vilkkuu voimakkaammalla valoteholla.

BLIS on aktiivinen, kun oman ajoneuvon nopeus on yli 10 km/h (6 mph).

Jos ohittava ajoneuvo ajaa yli 15 km/h (9 mph) nopeammin kuin oma ajoneuvo, niin BLIS ei reagoi.

Huomio

Valo syttyy puolella, jolla järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät molemmat lamput.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?