Tutki ohjekirjaasi

V60
2021 Early

City Safety

12 Tulokset

City Safety

City Safety* voi varoittaa kuljettajaa valo- ja äänimerkein sekä jarrupulsseilla ja auttaa häntä huomaamaan jalankulkijat, polkupyöräilijät, suurikokoiset eläimet ja ajoneuvot.

City Safety -osatoiminnot

City Safety* voi auttaa estämään törmäyksen tai alentaa törmäysnopeutta. Toiminto koostuu useasta osatoiminnosta.

Varoetäisyyden asettaminen City Safety -toimintoa varten

City Safety* on aina aktivoituna, mutta kuljettajalla on mahdollisuus valita varoetäisyys toimintoa varten.

City Safety -toiminnon ilmoitukset.

Joukko City Safety -toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.

City Safety -toiminnon rajoitukset

Toiminnon City Safety* toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

City Safety jarruttaa vastaantulevien ajoneuvojen takia

City Safety voi auttaa kuljettajaa hätäjarruttamaan, jos vastaantuleva ajoneuvo on oman auton kaistalla.

City Safety risteävässä liikenteessä

City Safety* voi auttaa kuljettajaa tilanteessa, jossa oma auto kääntyy ja kulkee vastaantulevan auton ajoradan yli risteyksessä.

City Safety -toiminnon rajoitukset risteävässä liikenteessä

Tietyissä tapauksissa City Safety -järjestelmän on vaikea auttaa kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä, kun on kohtaavaa, risteävää liikennettä.

City Safety ohjausapu väistöliikkeessä

City Safety -ohjausapu voi auttaa kuljettajaa väistämään ajoneuvoa/estettä, kun törmäystä ei voida välttää ainoastaan jarruttamalla. City Safety -ohjausapua ei voida kytkeä pois käytöstä, vaan se on aina aktiivinen.

City Safety -ohjausavun rajoitukset väistöliikkeissä

City Safety -ohjausapu voi toimia rajoitetusti tietyissä tilanteissa eikä se aktivoidu esimerkiksi:

Automaattinen jarrutus väistöliikkeen ollessa estettynä City Safety-toiminnolla.

City Safety* voi auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa automaattisesti aikaisemmin, kun törmäystä ei voida välttää vain ohjaamalla sivuun.

Esteen havaitseminen City Safety -toiminnolla

City Safety* voi auttaa kuljettajaa havaitsemaan ajoneuvot, pyöräilijät, suurikokoiset eläimet ja jalankulkijat.