Kaarreajotuki

Kaarreajoapu*

Toiminto on saatavana vain tietyillä markkina-alueilla.

Päivitetty 5/18/2020

Kaarreajoapu*

Toiminto on saatavana vain tietyillä markkina-alueilla.

Kaarrenopeusavustin voi auttaa kuljettajaa vähentämään nopeutta jyrkkien kaarteiden edellä, jos kuljettajan tukitoiminnolle mukautuva nopeudensäädin* tai Pilot Assist* valittu nopeus katsotaan liian suureksi.

P5+6-1817-Symbol Curve-Speed-Assist

Toiminnon hidastaessa ajonopeutta kuljettajan näytössä näytetään tämä symboli.

Laskenta tapahtuu auton Sensus Navigation* -satelliittinavigointijärjestelmän karttatietojen avulla. Kaarteen jälkeen auto palautuu aiemmin esivalittuun nopeuteen.

Kuljettaja voi koska tahansa kytkeä toiminnon pois käytöstä jarruttamalla tai käyttämällä kaasupoljinta.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Ajotilat

Kaarreajoavun toimintatapa riippuu valitusta ajotilasta. Jos ajotilaa ei voida valita, toiminto valitsee vaihtoehdon Mukavuus. Dynaaminen-vaihtoehtoa käytettäessä auto käyttäytyy urheilullisesti kaarreajossa ja kiihdyttää hieman voimakkaammin kaarteiden jälkeen.


Oliko tästä apua?