Kaarreajotuki

Kaarreajoavun aktivointi tai deaktivointi*

Päivitetty 5/18/2020

Kaarreajoavun aktivointi tai deaktivointi*

Kaarreajoaputoiminto voidaan aktivoida mukautuvan nopeudensäätimen* tai Pilot Assist* -toiminnon lisäksi. Kuljettaja voi valita myös toiminnon deaktivoinnin.

P5+6-1817-Symbol Curve-Speed-Assist ON-OFF

Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.

  • VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on aktivoitu.
  • HARMAA painikeilmaisin – toiminto on deaktivoitu.

Seuraavan moottorin käynnistyksen yhteydessä viimeksi käytetty asetus aktivoituu uudelleen tai sitten noudatetaan niitä asetuksia, jotka on tehty käytettävään avaimeen yhdistettyyn kuljettajaprofiiliinTämä vaihtoehto riippuu markkina-alueesta..


Oliko tästä apua?