Kaarreajotuki

Rajoitukset koskien kaarreajoapua*

Toiminto on saatavana vain tietyillä markkina-alueilla.

Päivitetty 5/18/2020

Rajoitukset koskien kaarreajoapua*

Toiminto on saatavana vain tietyillä markkina-alueilla.

Kaarreajoavun toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut. Kuljettajan on oltava tietoinen esimerkiksi seuraavista rajoituksista:

 • Kaarreajoavun toiminta voi olla rajoittunutta pienillä teillä ja taajama-alueilla.
 • Erkanemiskaistoilla tai risteyksissä kaarreajoapu voidaan kytkeä tilapäisesti pois.
 • Jos satelliittinavigaattorin

  Vain, jos Volvon Sensus Navigation* -satelliittinavigointi on asennettu.

  karttatietoja ei ole päivitetty, voi kaarreajotuen toiminta olla rajoitettua.
 • Jos satelliittinavigaattorilla

  Vain, jos Volvon Sensus Navigation* -satelliittinavigointi on asennettu.

  ei ole yhteyttä satelliittijärjestelmään, voi kaarreajotuen toiminta olla rajoitettua.
 • Uusien tai kunnostettujen teiden karttatiedot voivat olla virheelliset.
 • Sopivaa kaarreajonopeutta laskettaessa ei huomioida epäsuotuisista sää- tai tieolosuhteista johtuvaa mahdollista heikentyneen pidon vaaraa.

Huomio

Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.


Oliko tästä apua?