Ohjausapu törmäyksen uhatessa

Ohjausavun aktivointi tai deaktivointi törmäyksen uhatessa

Päivitetty 5/18/2020

Ohjausavun aktivointi tai deaktivointi törmäyksen uhatessa

Ohjausavustin on valinnainen – kuljettaja voi joko ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

P5-1917-Steering assist button

Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.

  • VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on aktivoitu.
  • HARMAA painikeilmaisin – toiminto on deaktivoitu.

Toiminto aktivoituu automaattisesti aina käynnistettäessä moottoriJoillakin markkina-alueilla asetus, joka oli käytössä sammutettaessa moottori, aktivoidaan uudelleen..

Huomio

Kun toiminto Törmäyksenesto poistetaan toiminnasta, kaikki osatoiminnot kytketään pois:

  • Ohjausapu ulosajon uhatessa
  • Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
  • Ohjausapu peräänajon uhatessa*

Vaikka toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta, kuljettajaa suositellaan pitämään se aktiivisena, koska se voi useimmissa tapauksissa parantaa ajoturvallisuutta.


Oliko tästä apua?